ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขวัญอ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขวัญอ่อน*, -ขวัญอ่อน-

ขวัญอ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวัญอ่อน (v.) fearful See also: afraid, nervous, frightened Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wouldn't be so jumpy if you didn't have something to hide!นายคงไม่ขวัญอ่อนแบบนี้ ถ้าไม่มีอะไรต้องซ่อน
Listen, you're panicked, you're wide open to demonic possession, so you need to calm yourself down, right now.ถ้าพี่ขวัญอ่อนจะเปิดโอกาสให้ปีศาจเข้าสิง เพราะงั้นสงบสติอารมณ์ เดี๋ยวนี้!
Thank you for having the good sense to be frightened.ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีดีที่ขวัญอ่อน
Oh, don't be startled.โอ้ อย่าขวัญอ่อนไปเลย
"Quinn spooked. Meeting pushed."ควินน์ขวัญอ่อน เลื่อนมีตติ้ง
I didn't remember you being so skittish.ผมจำไม่ได้ว่าคุณขวัญอ่อนขนาดนี้
Oh. I'm so jumpy, my nerves are shocked.โอ้ ฉันขวัญอ่อนสุดๆ ประสาทของฉันตื่นกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขวัญอ่อน
Back to top