ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กินใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กินใจ*, -กินใจ-

กินใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินใจ (v.) impress See also: affect deeply, bear in mind Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ
กินใจ (v.) distrust See also: suspect, be suspicious of, be doubtful, cause estrangement Syn. แหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ
กินใจ (adj.) impressive See also: profound, forcible, deep Syn. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That we are made stronger by their actions and that your choices today reflect their bravery.เคลื่อนไป อย่างคมคาย กินใจ แต่ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่า สามีเจ้าได้ชักศึกเข้าบ้าน
This is all very touching, but, Rachel, get on the wagon, or I swear to God, I'm gonna throw you on.กินใจมากๆเลย เรเชล แต่ขึ้นรถเถอะ
It's a nice sentiment. Saved it for what?กินใจใช้ได้เลย แล้วช่วยไว้เพื่อ?
My feelings consumed me day and night.ความรู้สึกมันเกาะกินใจผมทุกเช้าค่ำ
It's wrong, and it was eating me up.มันผิดนะ / และมันก็กัดกินใจฉัน
Mr. Griffin, I think your words have touched us all.คุณกริฟฟิน คำพูดคุณลึกซึ้งกินใจพวกเราที่อยู่ที่นี่
But it's more touching than today's poems.มันช่างกินใจ กว่า กลอนใหม่ ๆ ของทุกวันนี้
It was a nice wave. At the end of a date?แต่มันเป็นการโบกมือที่กินใจ หลังจากเดทเนี๊ยะนะ
You killed the story, didn't you? I already put out the hit.คุนจบการสนทนานี้ใช่ไม๊เนี่ย / ผมพูดประโยคกินใจไปแล้วนิ
Lovely bit of phrasing, isn't it?เป็นประโยคที่กินใจนะ ว่ามั้ย
He talked. A couple of words.เขาพูดหลายคำที่ดูกินใจและซาบซึ้ง
But it's killing me.แต่มันกำลังกัดกินใจผม
So what's eating at you, then?แล้วจะที่กัดกินใจคุณอยู่
I mean, Vanessa, tears. Actual tears.ฉันแบบว่า วาเนสซ่ามันกินใจมาก
I moved on. Thought at first Bryce did, too, but it ate at him.ฉันลืมมันไปแล้ว ตอนแรกฉันคิดว่าไบรซ์ก็ลืมด้วย แต่มันเกาะกินใจเขา
I was just moved.ผมแค่รู้สึกคำพูดกินใจมาก
I know you gave him a job to do, but I don't think you quite appreciate the implications.ผมรู้ว่าคุณมอบหมายงานให้เขาทำ แต่ผมไม่คิดว่าคุณ จะรู้สึกซาบซึ้งจนกินใจกับมันนักหรอก
No, the ending's fine. It's actually quite moving.ไม่ ตอนจบโอเค ความจริงมันกินใจเสียด้วยซ้ำ
The birthing blues got hold of Miss Leefolt pretty hard.ความเศร้าหลังคลอดยังเกาะกินใจเธออยู่
Suggest a profound thematic connection.มันก็จะสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกินใจ
And it's been eating me up.แล้วมันก็เกาะกินใจฉันมาตลอด
I guess it was easier to say that than to admit how... useless and... lonely I feel.แม่ว่าบอกแบบนี้ง่ายกว่า ยอมรับว่าแม่ไม่มีประโยชน์รวมถึง ความเหงาที่กัดกินใจแม่
I added some touches.ฉันก็แค่เพิ่มเติมให้ดูกินใจ
That's a... that's a lot for me.นั่นมัน... เกินใจฉันจะอดทน
And that's why I'm so touched by you trying to find your ancestor's grave.และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกกินใจ กับการที่คุณพยายามตามหาหลุมศพของบรรพบุรุษคุณ
Touching cases...หรือคดีที่ซาบซึ้งกินใจ...
That it's not tearing me up inside?คิดว่ามันไม่กัดกินใจฉันหรือไง เขาช่วยชีวิตฉันไว้นะ และ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กินใจ
Back to top