ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กิจธุระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กิจธุระ*, -กิจธุระ-

กิจธุระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิจธุระ (n.) business See also: mission, commission, activity, errand, work, duty Syn. การงาน, หน้าที่, กิจ. งาน
English-Thai: Nontri Dictionary
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
functional(adj) เกี่ยวกับการกระทำ,เกี่ยวกับกิจธุระ,เกี่ยวกับหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
screen saverโปรแกรมรักษาจอหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจนได้ผลลัพธ์ หรือระหว่างใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อความบางอย่างบนจอนั้น ผู้ใช้อาจมีกิจธุระอื่น เช่น รับโทรศัพท์ หรือเดินไปห้องน้ำเป็นเวลานาน การปล่อยให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความขึ้นบนจอเป็นเวลานานๆ จุดภาพบนจอจะเสื่อมเพราะถูกยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีโปรแกรมรักษาจอเอาไว้ใช้งาน โปรกรมรักษาจอนี้จะเปลี่ยนภาพที่ค้างบนจอให้กลายเป็นภาพอื่นที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เป็นภาพปลากำลังว่ายน้ำไปมา เมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาทำงานต่อก็เพียงแต่เคาะแป้นใดแป้นหนึ่งเท่านั้น ภาพที่โปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงอยู่ก็จะหายไป [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is the one vampire that knows about our arrangement.เขาเป็นแวมไพร์ตนเดียว ที่รู้เรื่องกิจธุระของพวกเรา
Evidence, by the way, you were supposed to supply while I was busy with other duties.หลักฐานพวกนั้น จะว่าไปแล้ว คุณถูกคาดหวังให้จัดหามันมา ในขณะที่ฉันยุ่ง อยู่กับกิจธุระอื่นๆ
This isn't federal Land.เรื่องนี้ไม่ใช่กิจธุระอะไร ของรัฐบาลกลาง
I have to go to an errand with the teacher.ผมต้องไปทำกิจธุระ กับคุณครู
So, how was the "errand"?แล้วเรื่องกิจธุระเป็นไงบ้าง?
About my field trip with the history teacher?เกี่ยวกับกิจธุระของผมและครูประวัติศาสตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กิจธุระ
Back to top