ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การประกวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การประกวด*, -การประกวด-

การประกวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประกวด (n.) contest See also: competition Syn. การแข่งขัน
การประกวดนางงาม (n.) beauty contest See also: beauty pageant
English-Thai: Nontri Dictionary
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contestsการประกวด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pageant (n.) การประกวด
bidding (n.) การประกวดราคา See also: การประมูล Syn. offer, propose, put forward
bathing beauty (n.) ผู้ชนะการประกวดนางงาม See also: นางงาม Syn. beauty queen
contest (vt.) เข้าร่วมการประกวด See also: เข้าร่วมการแข่งขัน
Miss (n.) คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The order just came, we are to investigate homophobic organizations which are trying to foil the G-Boy contest.เราได้รับการร้องเรียน จากองค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์\ มีคนพยายามที่จะก่อกวน การประกวด G-Boy Contest
It's a national competition For historical writing.การประกวดบทความ ประวัติศาสตร์
It's a national competition for historical writing.การประกวดบทความ ประวัติศาสตร์
The world-famous Jackrabbit Slim's twist contest.การประกวดบิดมีชื่อเสียงระดับโลก Jackrabbit บางของ
Last May at the year-end assembly.การประกวดพฤษภาคมปีที่แล้ว
Little Miss Sunshine Pageant!การประกวดลิตเติล มิส ซันไชน์
Student Music Festival Band Applicationการประกวดวงดนตรีนักเรียน
20th Annual Student Music Festivalการประกวดวงดนตรีนักเรียนครั้งที่ 20
This year's Sunfare Kennel Best In Show is the one, the only...การประกวดสุนัขสวยงามปีนี้ หนึ่งเดียวที่ได้ ก็คือ... ...
What shall we do? The G-Boy competition is threatened by a bomber,การประกวดแข่งขัน G-Boy ในขณะนี้
Each contestant creates a live broadcast and then all of the students vote on it.การประกวดแต่ละงานจะถ่ายทอดสด และนักเรียนทุกคนเป็นคนโหวต
Any physical contest between us, would have one outcome.การประกวดใด ๆ ทางกายภาพระหว่างเรา จะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
About today's music festival.การประกวดในวันนี้น่ะ...
What about the contest? You're on the list.เดี๋ยว แล้วการประกวดล่ะ
I once had to judge a tighty-whitey contest... for Lambda Kappa Pi.ชั้นเคยเป็นคนตัดสินการประกวดกางเกงในสีขาว... ให้กับเเลมด้า เเคปป้า ไพ
Doug, did you win the Mr. Hawaii contest?ดัคแล้วเธอชนะการประกวดมิสเตอร์ฮาวายรึเปล่า
She always looks fierce. She always wins Spring Fling Queen.เธอดูน่ากลัว เธอชนะการประกวด สปริง ฟลิงค์ คีน
We just found out. An annual music festival in the cityเราพึ่งรู้ว่า มีการประกวดทุกปีในเมือง
Say, we heard back from the Musical Festival have you?เอาละเราได้คำตอบรับการประกวด แล้วพวกเธอล่ะ
Unfortunately, and so we conclude today's Music Festi...โชคไม่ดีเลยครับ ราขอจบการประกวด...
No! She's right. You're way too good for this place.ไม่ เขาพูดถูก เธอเก่งเกินไป สำหรับการประกวดนี้
The other one is the red carpet of G-boy award ceremony.อีกจุดนึงคือ... เส้นทาง ของการประกวด G-Boy
Do you guys know about "G-Boy Contest"?นี่นายรู้มัี๊ย? มีการประกวดG-Boy
On one hand, G-Man magazine announced it will hold a G-boy contest, with a 10-million-dollar grand prize.กรรมการตัดสินของนิตยาสารG-Men กล่าวถึงการประกวดG-Boy Contest ด้วยเงินรางวัล10ล้านดอลล่า ที่ผู้ชนะจะได้รับ
But homophobic organizations also sent out hate mail, and are poised to foil the contest, while the police...แต่องค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์ ได้ส่งจดหมายแสดงความไม่พอใจ และได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ เรื่องการประกวด... คำสั่งมาแล้ว
First election of G-Boyผู้ผ่านรอบแรกของการประกวดG-boy
These are... three death threat letters sent to the G-Boy competition,นี่มัน จดหมายข่มขู่ 3 ฉบับที่ส่งถึง การประกวดG-Boy Contest
[Woman On Machine] Remember Olive was runner-up in the Little Miss Sunshine?จำเรื่องการประกวด ลิตเติลมิสซันไชน์ของโอลีฟได้มั้ย
Like he didn't win 5 all breed rallies, two regionals.อย่างหมาที่ชนะการประกวด ห้าสายพันธุ์ สองภูมิภาค
Then let's plan for the competition later.งั้นค่อยมาวางแผนเรื่องการประกวดที่หลังแล้วกัน
It's a store contest. I'm the judge.มันเป็นการประกวด ผมเป็นผู้ตัดสิน
This is not a contest, gentlemen.นี่ไม่ใช่การประกวด,สุภาพบุรุษทั้งหลาย
I swear, if you let go and lose this contest after my jackie almost died to win itฉันสาบาน,ถ้าคุณให้ไปและพลาดการประกวดนี่\ หลังจากที่เจ็คกี้ของผมเกือบตายละก็
You're risking permanent damage to your shoulder over a contest.คุณสร้างความเสียหายถาวรให้กับ ไหล่จากการประกวดนั่น
Have you heard of the B-Boy Contest?นายเคยได้ยินข่าวการประกวดการเต้น B-Boy มั้ยล่ะ?
We don't have time for some ancient Chinese pissing contest.เราไม่ได้มีเวลา สำหรับบางคนจีนโบราณ pissing การประกวด
When they started the Village of the Year contest, she worked round the clock.เมื่อเริ่มมีการประกวดแข่งขันหมู่บ้าน
Are you saying this is all about winning the Best Village Award?คุณบอกว่าที่ทำไปทั้งหมด ก็เพื่อจะชนะในการประกวดหมู่บ้าน
I'm guessing you always won the elementary science fair.ฉันเดาว่าแกต้องชนะเลิศ/Nการประกวดงานวิทยาศาตร์แน่นอน
This is not a game or a contest or a competition to see who gets a surgery and who don'T.พวกเขาก็เป็นคนนะหยาง นี่ไม่ใช่เกมหรือการประกวดหรือการแข่งขัน เพื่อจะได้เข้าผ่าตัดหรือไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การประกวด
Back to top