ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การช่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การช่าง*, -การช่าง-

การช่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การช่าง (n.) craftsmanship See also: workmanship, technique, artistry
การช่างฝีมือ (n.) craftsmanship See also: artistry Syn. การช่าง, ศิลปกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
carpentry(คาร์'เพนทรี) n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้, See also: carpentering n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
loquacity(โลควอส'ซิที) n. การพูดมาก,การช่างพูด, Syn. talkativeness,
English-Thai: Nontri Dictionary
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handicraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can save Zion if you reach the source, but to do that you need the Keymaker.ถ้าคุณต้องการไปที่แหล่งกำเนิดจักรกล คุณต้องการช่างทำกุญแจ
Don't tell me they never ask for your services.อย่าบอกว่า ไม่ขอบริการช่างซ้อมเลย
Call me if you ever need to fix up your houseอย่าลืมโทรหาผมนะถ้าคุณต้องการช่างซ่อมบ้าน
I need a photographer!เวลาฉันต้องการช่างภาพ
I don't need anyone to fix anything for me.ฉันไม่ต้องการช่างมาซ่อมหรอก
These Americans are ruthless.อเมริการช่างโหดเหี้ยมนัก
Isn't there a computer expert?เธอต้องการช่างคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
You know, Andrew mentioned something about needing a computer guy.รู้มั้ย แอนดริวบอกว่า เขาต้องการช่างคอมพิวเตอร์
The skill of the Dwarves was unequaled fashioning objects of great beauty out of diamond, emerald, ruby and sapphire.และสายทองคำพร่างพรูมิรู้จบ... ไหลรินราวแม่น้ำผ่านก้อนหิน ทักษะการช่างของคนแคระ ไม่มีใครเทียบได้
Just being neighborly, and I'm thinking, if you ever need a plumber, this is the guy.เป็นเพียงเพื่อนบ้านและฉันคิดว่า หากคุณต้องการช่างประปา นี้เป็นคนที่แต่งตัวประหลาด เขาเป็นคนที่ดี ช่างประปาที่ยอดเยี่ยม
You need a tailor.นายต้องการช่างตัดเสื้อนิ
We ask the Smith to strengthen our hands and our backs so we may finish the work required of us.เราขอให้เทพการช่างสำหรับกำลังวังชา เราจะได้ทำงานที่จำเป็นต้องทำไหว
Lenny said you needed new tech.อืม เลนนี่บอกว่าคุณต้องการช่างเทคนิคคนใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การช่าง
Back to top