ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคาดเดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคาดเดา*, -การคาดเดา-

การคาดเดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคาดเดา (n.) assumption See also: surmise, presumption Syn. การคาดคะเน, การสมมติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conjecture (n.) การคาดเดา Syn. guesswork
guesstimate (n.) การคาดเดา (คำไม่เป็นทางการ) See also: การเสี่ยงทาย
conjectural (adj.) ที่เกี่ยวกับการคาดเดา See also: ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์
theoretical (adj.) ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา
weather-wise (adj.) ซึ่งเก่งในการคาดเดาปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นสาธาณชน
what (adv.) คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, I think there comes a time when a man has to ask himself whether he wants a life of happiness or a life of meaning.การคาดเดาของผมคือว่า คุณค่อนข้างจะย้ำคิดย้ำทำอยู่เล็กน้อย เกี่ยวกับเรื่องของคุณ ไม่กี่วันที่ผ่านมา
Your psychoanalysis would probably have a bit more credibility if it wasn't being offered under police custody.การคาดเดาของพ่อ น่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ ถ้ามันไม่ได้ออกจากปากของคนที่ถูกตั้งข้อหาอยู่น่ะนะ
Predictions based on hard data, not fortunetelling.การคาดเดาตั้งอยู่ บนข้อมูลที่หนาแน่น ไม่ใช่ทำนายอนาคต
Guess that makes sense.การคาดเดาที่มีเหตุผล
Well, not everybody understands the patterns.การคาดเดารูปแบบ นั่นคือการทำงานของระบบคุณเหรอ?
Oh, well, just a guess.โอ้ดีเพียงการคาดเดา เราไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนที่ทุก ท่านทราบว่า
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'.
I'm not gonna have one of my people scaring everybody... because of guesswork and hunches.ผมเตือนคุณ ฉันไม่อยากมี หนึ่งในคนของฉันกลัวทุกคน ... เนื่องจากการคาดเดา และลางสังหรณ์
Fairly predictable. Nothing I haven't heard before.ก็เป็นการคาดเดาที่ดีนะ ไม่มีอะไรที่ฉันไม่เคยได้ยินเลยล่ะ
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง
He says, "No, you can't say this. This is just speculation."เขาบอกว่า"ไม่ คุณเขียนแบบนี้ไม่ได้ นี่มันแค่การคาดเดา"
And, Doctor, there's been a lot of speculation as to why this happened in the Northeast only.และ คุณหมอ มีการคาดเดามากมาย ว่าทำถึงเกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
You're speculating, Agent Moss.นั่นเป็นการคาดเดาของคุณ จนท.มอสส์
And, can I just say on a personal note, Martin, that type of wild speculation undermines the work of the police force and ultimately does a disservice to members of the public who support it.และ ผมขอพูดอะไร เป็นการส่วนตัวนะ มาร์ติน การคาดเดาที่ไม่มีหลักฐาน และหมิ่นประมาทการทำงานของตำรวจ
Let's say that it is.นั่นมันเป็นการคาดเดา
Reid: "security is mostly a superstition.การระวังภัยเหมือนการคาดเดาหรือมีลางสังหรณ์
Defendant is speculating.นี่เป็นเแค่การคาดเดา
Objection. Calls for speculation.ขอค้าน นั่นเป็นการคาดเดา
The compounds you're using for the cure... not random at all.สารประกอบที่คุณกำลังใช้รักษา ไม่ได้จากการคาดเดาทั้งหมด
And this experiment is essential to cause of death?เพื่อเป็นการคาดเดาระยะของโรคข้อกระดูกอักเสบ
Nope. Just a hunch.ไม่หรอก.แค่การคาดเดา
Wait a second.นี่คือการคาดเดาทั้งนั้น!
Objection. Conjecture again.ขอคัดค้าน เป็นการคาดเดาสุ่มอีกครั้ง
I'm getting tired of all the second guessing.ฉันเหนื่อย การคาดเดาทั้งหมดอีกครั้ง
Our guess is he managed to lure them,จากการคาดเดาของเราเราคิดว่า เขาได้ล่อลวงพวกเหยื่อมา
That's your guess. Right?นั่นคือการคาดเดาของคุณ ใช่ไหม ?
Rather than making crazy conjectures,มากกว่าการคาดเดาแค่คนบ้า
My job is to expect the worst right now, and that means she was.งานของฉันคือการคาดเดาในเรื่องร้ายๆตอนนี้, นั่นหมายถึงเธอโดนไปแล้ว
I can't act on that. It's just conjecture.ฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอก มันแค่การคาดเดา
All right, you know how there's been all this speculation about the book that's being published by an anonymous author?ทุกคนรู้เรื่องที่มี การคาดเดาว่าจะมีหนังสือ ตีพิมพ์ออกมา โดยนักเขียนผู้ไม่ประสงค์ออกนามใช่ไหม
It's conjecture, detective.มันคือการคาดเดา คุณนักสืบ
I have no time to participate in wild speculations with the likes of you.ข้าไม่มีเวลาเป็นส่วนร่วมในการคาดเดาของของเจ้าแล้ว
The victim in this case reportedly insisted he'd been chosen by birthright, causing speculation that a cult may be behind the abduction.เหยื่อในเหตุการณ์นี้ ได้บอกเล่ายืนยันว่า เขาได้ถูกเลือกมาตั้งแต่เกิด ตามการคาดเดาเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนา น่าจะอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้
(Continues crying) (Crackling) (Clanks)ภายใต้เสียงคำรามของ การคาดเดาและคำโกหก แต่คำพูดบางคำส่งเสียงออกไป ดั่งระฆังโบสถ์
Donna, Harvey's been operating under the assumption that we never had this memo, all right?ดอนน่า ฮาร์วี กำลังทำงานโดยการคาดเดา ว่าเราไม่มีบันทึกนี้ ใช่ไหม?
At some point, that assumption is gonna bite him in the ass, and the later it happens, the bigger the bite.และ การคาดเดานี้ มันจะวกกลับมาทำร้ายเขา และยิ่งใหญ่กว่าที่คิด
That's a whole lot of speculation there, mate.นั่นเป็นการคาดเดาของคุณ
Vague threats, ominous prophecies, disappearing tattoos.คำข่มขู่งี่เง่า การคาดเดาแบบร้ายๆ และรอยสักล่องหน
Look, if we can't physically tie him to it, then all we have is speculation.ถ้าเราไม่สามารถหาหลักฐาน มัดตัวเขาได้ ทั้งหมดที่เรามีก็แค่การคาดเดา
Across time... along paths we cannot predict... nature always finds a way.เหนืออนาคตที่เกินการคาดเดา ธรรมชาติจะหาทางนั้นจนได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคาดเดา
Back to top