ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลัดกลุ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลัดกลุ้ม*, -กลัดกลุ้ม-

กลัดกลุ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัดกลุ้ม (v.) be worried See also: feel depressed Syn. กลุ้ม, กลุ้มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
dyspeptic(ดิสเพพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย,เศร้าโศก,กลัดกลุ้ม,บูดบึ้ง
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
harass(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาญ,ราวี,ทำให้กลัดกลุ้ม., See also: harasser n. harassment n., Syn. vex
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
rive(ไรฟว) {rived,riven/rived,riving,rives} vt. ฉีก,ฉีกขาด,ผ่า,คว้าน,เจียน,กรีดออก,งัด,หัก,ทำให้กลัดกลุ้มใจ vi. ฉีก,แยก,ผ่า, Syn. rend apart,harrow
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
worrywart(เวอ'รีเวิร์ท) n. ผู้ชอบกลัดกลุ้มใจเป็นนิสัยและมักเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่จำเป็น
wrench(เรนชฺ) vt.,vi. บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ไข,ทำเคลื่อน,ทำเคล็ด n. ประแจ,คีม,การบิด,การขับ,การขันชะเนาะ,การไข,อาการเคล็ดยอกที่เจ็บปวด,อาการกลัดกลุ้มใจอย่างแรงและฉับพลัน, Syn. twist,jerk,pain
English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fret (vi.) กลัดกลุ้ม See also: กังวลใจ, เป็นทุกข์
fret (vt.) ทำให้กลัดกลุ้ม See also: ทำให้กังวลใจ, ทำให้เป็นทุกข์ Syn. bother, trouble, worry Ops. calm, comfort, console
upset (vt.) ทำให้กลัดกลุ้ม See also: ทำให้อารมณ์เสีย Syn. disturb
wormwood (adj.) ซึ่งทำให้กลัดกลุ้ม See also: ซึ่งทำให้ขมขื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว
Prince Dae-So has been fretting over how to let the royal family regain its power to prevent something like this from happening again.ตอนนี้องค์ชายแดโซกำลังทรงกลัดกลุ้มพระทัย ทำอย่างไรที่จะให้ราชวงศ์กลับมามีอำนาจอีกครั้ง เพื่อป้องกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
I need to know if you remember any woman that gave you any signals, depression...ฉันต้องการจะรู้ถ้านายจำได้ มีผู้หญิงไหนที่ให้สัญญาณอะไร ของความกลัดกลุ้ม...
To leave you stewing in your mediocrity.เพื่อให้คุณคลายจากความกลัดกลุ้มใจในความอยากเป็นคนธรรมดาของคุณ
Panic has stricken in and out of the palace and His Majesty's under so much apprehension.ความหวาดกลัวได้เข้ามาเยือนราชวัง ฝ่าบาทรงกลัดกลุ้มมากพอแล้ว
"Oh" means we are going against our will, and we are not going.ซึ่งเราจะไม่คล้อยตาม เพราะเขาโกหก เขาดูกลัดกลุ้มไม่น้อยเลยนะ
I'll leave you to your demons.ผมจะปล่อยให้คุณกลัดกลุ้มไปละกัน
Look. I get it. You guys have concerns.ฉันเข้าใจแล้วล่ะ พวกเธอต่างกลัดกลุ้ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลัดกลุ้ม
Back to top