ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระซิบกระซาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระซิบกระซาบ*, -กระซิบกระซาบ-

กระซิบกระซาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซิบกระซาบ (v.) whisper See also: murmur, mutter Syn. กระซิบบอก
English-Thai: HOPE Dictionary
buzz(บัซ) {buzzed,buzzing,buzzes} n. เสียงผึ้งร้องหึ่ง,เสียงเครื่องบิน,เสียงพึมพำ,ข่าวลือ,รายงาน,เสียงกระซิบกระซาบ,เสียงโทรศัพท์ vi.,vt. ทำเสียงหึ่ง,ร้องเสียงหึ่ง,กระซิบกระซาบ,โทรศัพท์,บินต่ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coo (vt.) กระซิบกระซาบ
coo (vi.) กระซิบกระซาบ
susurration (n.) การกระซิบกระซาบ Syn. whisper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know. I find it comforting. It's green.ไม่รู้สิ ก็แค่เห็นว่าสีเขียวมันสบายตาดี ผู้ชมก็กระซิบกระซาบกัน
Hardly conducive to passion....พูดจากระซิบกระซาบอย่างนี้ ยากที่จะนำสู่ความรักใคร่
All the time, I'm whispering delicate little poems in your ear, you know?ผมก็จะคอยกระซิบกระซาบ บทกลอนเพราะๆข้างหูให้คุณฟัง
Mr. Stilinksi, if that's your idea of a hushed whisper, you might want to pull the headphones out every once in a while.คุณสติลินสกี้ ถ้าคุณคิดจะกระซิบกระซาบกัน ก็น่าจะดึงหูฟังออกก่อนจะพล่ามนะ
♪ and I'll let my stories be whispered when I'm gone ♪~ และปล่อยให้เรื่องราวของฉัน กระซิบกระซาบเมื่อฉันจากไป~
I've seen you two whispering in the night, giggling like a pair of girls.ข้าเห็นเจ้ากระซิบกระซาบกันกลางดึก หัวเราะกิ๊กกั๊กเหมือนผู้หญิง
Every captain on the island is buzzing about who will be joining you on consort.กัปตันเรือทุกคนบนเกาะ กระซิบกระซาบเรื่องนี้ดังหึ่งๆไปทั่วเกาะ ว่าใครจะได้เป็นผู้เข้าร่วมพันธมิตรกับเจ้า
All the secret whisperings of the world.ทุกความลับที่กระซิบกระซาบอยู่ในโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระซิบกระซาบ
Back to top