ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจุก*, -กระจุก-

กระจุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุก (n.) tuft See also: cluster, clump, bunch, pinch Syn. กลุ่ม
กระจุกกระจิก (adj.) trifling See also: fragmentary, piecemeal, trivial Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด
กระจุกกระจุย (adv.) messily See also: jumblingly, muddlingly Syn. กระจุยกระจาย
English-Thai: HOPE Dictionary
doodad(ดู'แดด) n. สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย,ของกระจุกกระจิก
doohickey(ดู'ฮิคคี) n. ของเด็กเล่น,เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
fetlockn. กระจุกขนหลังข้อเท้าม้า,ปุ่มกลางข้อเท้าม้า,ข้อต่อหลังข้อเท้าม้า
fetterlockn. กระจุกขนหลังข้อเท้าม้า,ปุ่มกลางข้อเท้าม้า,ข้อต่อหลังข้อเท้าม้า
friz(ฟริซ) vt.,vi. ม้วน,ตัด,ม้วนเป็นกระจุก,ทำให้เป็นลอน. n. สภาพที่เป็นลอน,สิ่งที่เป็นลอน,กระจุกผม., See also: frizer,frizzer n.
frizz(ฟริซ) vt.,vi. ม้วน,ตัด,ม้วนเป็นกระจุก,ทำให้เป็นลอน. n. สภาพที่เป็นลอน,สิ่งที่เป็นลอน,กระจุกผม., See also: frizer,frizzer n.
gismo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
gizmo(กีซ'โม) n. เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
knot(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน, Syn. tie,bond,tangle
lock(ลอค) {locked,locking,locks} n. กุญแจ,เครื่องมือที่ให้ปิด,เครื่องกัก,เครื่องกัน,นกสับ,การติดขัด,ห้องปิดอากาศ,ช่องระหว่างประตูน้ำ,กระจุกผม,ปอยผม., See also: locks ผมที่ศีรษะ,ปอยขน,ปอยฝ้ายหรือเส้นใย -Phr. (lock,stock,and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู
odds and endsn. ของกระจุกกระจิก,สิ่งที่เป็นเศษเล็กเศษน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด, Syn. scraps,refuse
shamrock(แชม'รอค) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองใบอยู่กันเป็นกระจุก 3 ใบเป็นต้นไม้ประจำชาติของไอร์แลนด์
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ
tress(เทรส) n. ปอยผม,กระจุกผม,ม้วนผม., See also: tresses ผม, Syn. curl,lock,
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
trinket(ทริง'คิท) n. เครื่องเพชรพลอยเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เครื่องประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,สิ่งที่มีค่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของกระจุกกระจิก., Syn. bauble,trifle
tuffy(ทัฟ'ที) adj. มีกระจุก,มีพู่,ประดับด้วยกระจุก,เป็นกลุ่ม,เป็นปอย,เป็นปุย., See also: tuftily adv.
tuft(ทัฟทฺ) n.,vi. (กลายเป็น) (ใช้) ปอย,ปุย,กระจุก,กลุ่ม,พู,หนวดใต้คาง, Syn. bunch,clump,cluster,ruff
English-Thai: Nontri Dictionary
fetlock(n) กระจุกขนข้างหลังกีบม้า,ข้อเท้าม้า
puff(n) ผ้าปะแป้ง,กระจุก,ปอย,กลุ่มควัน,ปุย
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
sundries(n) ของจิปาถะ,ของกระจุกกระจิก
sundry(adj) กระจุกกระจิก,จิปาถะ,ต่างๆนานา
trimming(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,ของกระจุกกระจิก
trinket(n) ของเบ็ดเตล็ด,ของกระจุกกระจิก
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก
wisp(n) กระจุก,ช่อ,ปอย,หยิบมือ,กำมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capitulate; capitate-กระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capitulum; headช่อกระจุกแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
soboliferous; caespitose; cespitose; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
comose-กระจุกขน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glomeruleช่อกระจุกกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rosetteใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tuft; flocculeกลุ่ม, กระจุก, ปอย, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tufted; caespitose; cespitose; soboliferousเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
knot (n.) กระจุก See also: หย่อม, หมู่, กลุ่ม Syn. cluster, group
dag (n.) กระจุกขนสัตว์ที่ปกคลุมไปด้วยมูลสัตว์ Syn. daglock
daglock (n.) กระจุกขนสัตว์ที่ปกคลุมไปด้วยมูลสัตว์
bandbox (n.) กล่องใส่ของกระจุกกระจิก
catchall (n.) สิ่งที่ใช้เก็บสิ่งของกระจุกกระจิก (เช่น ถุงหรือลิ้นชัก)
doodad (sl.) คำเรียกสำหรับอุปกรณ์กระจุกกระจิก
screech owl (n.) นกเค้าแมวขนาดเล็กตระกูล Strigidae มีกระจุกขนคล้ายเขา See also: นกเค้าแมวร้องเสียงแหลมและดัง
tufted (adj.) เป็นกระจุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're covering it with tiny little thingsมีของกระจุกกระจิกอยู่เต็มไปหมด
In these little bric-a-brac A secret's waiting to be crackedข้างในของกระจุกกระจิกพวกนี้ / มีความลับที่รอคอยการเปิดเผย
"In addition, the Library District has generously responded with a charitable donation of used books and sundries."นอกจากนี้ห้องสมุดอำเภอได้ตอบสนองอย่างไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการบริจาคการกุศลของการใช้หนังสือและของกระจุกกระจิก
Not unlike my L-band, globular clusters work.ไม่แตกต่างจาก เอลวงดนตรีของ ฉันกระจุกดาวทรงกลมทำงาน
These are the food receipts, the household expenses.มีบิลค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย กระจุกกระจิกในบ้าน
Between thatand that tuft of hair, I'd say the sucker'scoming from the walls.ดูจากไอ้นี่แล้วก้อ กระจุกผม ฉันว่าไอ้เปรตนี่มาจากฝาผนัง
At his place,cops found human remains, bone fragments,and long locksof bloody blond hair.ที่บ้านเขา, ตำรวจเจอซากมนุษย์ ชิ้นกระดูก และ.. ผมสีบลอนด์ เป็นกระจุกยาว
If this fellow was shot through the throat, and had a nasty lump on the head, could be how he ended up face down in the pool.ถ้านายคนนี้โดนยิงทะลุคอ และมีก้อนเลือดกระจุกอยู่ที่ศรีษะ อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงมาลงเอยหน้าคว่ำที่สระได้
This one didn't land anywhere else.แต่นี่พังอยู่กระจุกเดียว
Start with the little things, the things on shelves and in drawers the knick-knacks, the collectibles.คุณเริ่มด้วยสิ่งของชิ้นเล็กๆ ของบนชั้นวาง ในตู้เสื้อผ้า ของกระจุกกระจิก ของสะสม
You know that shelf where I keep my knickknacks?เธอเห็นหิ้งที่ฉันวางของกระจุกกระจิกตกแต่งมั้ย
Apparently he climbed in through a window and then tried to steal one of her knickknacks.เขาปีนเข้ามาทางหน้าต่าง แล้วก็พยายามจะขโมยของกระจุกกระจิกแต่งบ้านของเธอ
Which is what I would do if death were ever to steal one of my knickknack so did she get a good look at...death?ถ้ายมฑูตเข้ามาขโมยของกระจุกกระจิกแต่งบ้านของฉัน งั้นเธอเห็นหน้าตาของยมฑูตมั้ย
I don't want the lumber in the hardware store.ผมไม่ต้องการของกระจุกกระจิกในร้าน
Blood's been gathering around the liver since the bus crash.เลือดไปกระจุกตัว อยู่รอบๆบริเวณตับ ตั้งแต่รถพุ่งชน
And you guys can bring a little trinket or doodadส่วนพวกเธอก็สามารถเอา เครื่องประดับหรือของกระจุกกระจิก
DARKNESS DOMINATES THE UNIVERSE...วิธีการที่รวดเร็วกระจุกกาแลคซี ในรูปแบบและกอร่วมกัน
Perhaps some day not long from now, we'll finally solve the last remaining riddles of matter and fully comprehend the inner workings of creation.และกระจุกกัน การสร้างทุกสิ่งที่เราเรียกว่า แต่ก็มีคู่ความชั่วร้าย ที่เรียกว่าปฏิสสาร
Why are we living like this?ทำไมเรามากระจุกกันในนี้
He was robbed of a bunch of imaginary crap that's useful in a make-believe place.เผอิญเพิ่งจะโดนปล้นของไร้สาระในเกมส์ไปกระจุกใหญ่ ที่ดูเหมือนจะมีประโชยน์ในโลกเสมือนจริง
All I found was a hair clog in the shower.เจอแค่กระจุกผมในท่อน้ำเท่านั้นเอง
And all of the sudden, I have one of those... those moments where everything sort of comes together.และในทันทีทันใด มันก็มีช่วงเวลาหนึ่ง ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมากระจุกตัวอยู่ด้วยกัน
Rossi: I thought traffickers concentrated in port cities.ผมคิดว่าค้ากระจุกตัวอยู่ในเมืองพอร์ต
Sasha methodically worked his way through a catalog of galaxy clusters from an orbiting X-ray telescope, checked their precise position using ground telescopes, and then carefully lined them up with the cosmic microwave background.แซชะ มีระบบการทำงานของเขา ผ่านแคตตาล็อกของกระจุกกาแลคซี จากการโคจรกล้องโทรทรรศน์ เอคส เร
Insulting a bunch of dead witches...การไปกวนกระจุกวิญญานแม่มด...
I am a collector of Americana... and some of your fabulous knickknacks have really caught my eye.พวกบ้าสะสมของ ที่เกี่ยวกับอเมริกา และเครื่องประดับกระจุกกระจิกพวกนี้ สะดุดตาฉันมากเลยค่ะ
You got that funny streak of white in your hair, Tom.นายมีกระจุกผมหงอกบนหัวที่แปลกดี
And there's a basket on the back for sundries or snacks or thumb tacks to throw under the competition's tires.และมีตะกร้าอยู่ด้านหลัง สำหรับของกระจุกกระจิกขนมขบเคี้ยว หรือเข็มหมุดที่เอาไว้โยน ใส่ยางรถคู่แข่ง
No clear sign of it, but she has bruising and torn hair follicles from fighting her assailant.ไม่มีร่องรอยชัดเจน แต่เธอมีรอยฟกช้ำ และโดนดึงผมกระจุกนึง จากการสู้กับคนที่โจมตีเธอ
The stress is making my hair fall out in clumps.เวลาเครียดผมหนูจะร่วงมา เป็นกระจุกเลย
And we are just going to need a bunch of hair,และเราก็ต้องการ กระจุกผม
The stars in the Pleiades are already toddlers, about 100 million years old.ที่ให้กำเนิดพวกเขา ดาวในกระจุกดาวลูกไก่ มีอยู่แล้วเด็กวัยหัดเดิน
But from a planet orbiting a star in a distant globular cluster, a still more glorious dawn awaits.แต่จากการที่ดาวเคราะห์ โคจรรอบดาว ในกระจุกดาวทรงกลมที่ห่างไกล รุ่งอรุณยังคงรุ่งโรจน์รอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจุก
Back to top