worm

แปลว่า


n หนอน
n คนประจบสอพลอ (การดูถูก)
คำที่เกี่ยวข้อง: คนน่ารังเกียจ
vt ขับพยาธิ
ความหมายเหมือนกับ: de-worm
vi คืบคลาน
ความหมายเหมือนกับ: crawl , creep , slither
คำที่เกี่ยวข้อง: เลื้อยเหมือนหนอน
n อิฐตัวหนอน

รูปภาพ


worm หนอนหนอน
worm อิฐตัวหนอนอิฐตัวหนอน

หมวดคำ