thirsty

แปลว่า


adj ที่กระหายน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: dry , droughty , eager
คำตรงข้าม: satisfied , replete
adj ซึ่งขาดน้ำ
adj ซึ่งปรารถนาอย่างแรงกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอยากมาก

หมวดคำ