tailor

แปลว่า


vi ตัดเสื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัดเย็บเสื้อผ้า
vt ตัดเสื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัดเย็บเสื้อผ้า
n ช่างตัดเสื้อ
ความหมายเหมือนกับ: garment maker , clothier , tailoress

รูปภาพ


tailor ช่างตัดเสื้อช่างตัดเสื้อ

หมวดคำ