subsidize

แปลว่า


vt ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
ความหมายเหมือนกับ: contribute , finance , sponsor
คำที่เกี่ยวข้อง: สงเคราะห์เงิน , ให้เงินอุดหนุน