recommendation

แปลว่า


n การแนะนำ
ความหมายเหมือนกับ: advocacy , guidance
คำที่เกี่ยวข้อง: การชี้แนะ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top