rebellious

แปลว่า


adj ซึ่งก่อการกบฏ
ความหมายเหมือนกับ: disobedient , mutinous
คำที่เกี่ยวข้อง: ขบถ , ดื้อรั้น , หัวรั้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top