predecessor

แปลว่า


n บรรพบุรุษ
ความหมายเหมือนกับ: antecedent , ancestor , forerunner
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่อยู่มาก่อน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top