kitchen

แปลว่า


n ครัว
ความหมายเหมือนกับ: cuisine
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้องครัว , การครัว

รูปภาพ


kitchen ครัวครัว

ตัวอย่างประโยค


She burst into kitchen to find him. เธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา

หมวดคำ