intonation

แปลว่า


n การออกเสียงสูงต่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: น้ำเสียง
n เสียงสูงต่ำ (การร้องเพลงหรือดนตรี)
ความหมายเหมือนกับ: pitch , timbre