intensive

แปลว่า


adj เข้มข้น
ความหมายเหมือนกับ: arduous , laberious , oppressive
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้มงวด , คร่ำเคร่ง , ขะมักเขม้น , ซึ่งต้องใช้ความพยายาม
คำตรงข้าม: easy , simple
adj ละเอียดถี่ถ้วน