indispensable

แปลว่า


adj ซึ่งขาดไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: essential , necessary , vital
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจำเป็น
คำตรงข้าม: dispensable , unnecessary