envy

แปลว่า


n ความอิจฉา
ความหมายเหมือนกับ: covetousness , jealousy
คำที่เกี่ยวข้อง: ความริษยา
vt ริษยา
ความหมายเหมือนกับ: covet
คำที่เกี่ยวข้อง: อิจฉา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top