envy

แปลว่า


n ความอิจฉา
ความหมายเหมือนกับ: covetousness , jealousy
คำที่เกี่ยวข้อง: ความริษยา
vt ริษยา
ความหมายเหมือนกับ: covet
คำที่เกี่ยวข้อง: อิจฉา