emotional

แปลว่า


adj เกี่ยวกับอารมณ์
adj ถืออารมณ์เป็นใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: sensational , sensitive , sentimental
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย , ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน