editorial

แปลว่า


adj เกี่ยวกับบรรณาธิการ
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
n บทบรรณาธิการ
ความหมายเหมือนกับ: column , commentary

คำที่มี "editorial" ในคำ


editorialize vi เขียนบทบรรณาธิการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top