disfigure

แปลว่า


vt ทำให้เสียโฉม
ความหมายเหมือนกับ: damage , blemish , deface , deform
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่สวย , ทำให้ผิดรูปผิดร่าง