deputy

แปลว่า


n ผู้รักษาการแทน
ความหมายเหมือนกับ: ambassador , agent , representative , deputies
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัวแทน , ผู้แทน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top