defendant

แปลว่า


n จำเลย (คำย่อคือ def., dft)
ความหมายเหมือนกับ: respondent , correspondent
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้กระทำผิด , ผู้ถูกกล่าวหา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top