decoration

แปลว่า


n การตกแต่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: การประดับประดา
n เครื่องตกแต่ง
ความหมายเหมือนกับ: adornment , embellishment , garnish , ornament , ornamentation
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องประดับ
n เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ความหมายเหมือนกับ: award , badge , emblem , medallion , laurel wreath , ribbon
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องยศ , เครื่องหมายเกียรติยศ