credible

แปลว่า


adj น่าเชื่อถือ
ความหมายเหมือนกับ: believable
คำตรงข้าม: incredible

คำที่มี "credible" ในคำ


incredible adj ซึ่งไม่น่าเชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: unbelievable , unimaginable
คำตรงข้าม: believable , credibleค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top