booth

แปลว่า


n บูธ / ซุ้ม / คูหา
ความหมายเหมือนกับ: compartment
n โต๊ะเล็กๆ ในร้านอาหารหรือบาร์ ประกอบด้วยเก้าอี้พนักสูงสองตัว