automobile

แปลว่า


n รถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: auto , car , vehicle
คำที่เกี่ยวข้อง: รถเก๋ง , รถ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top