automatically

แปลว่า


adv โดยอัตโนมัติ
ความหมายเหมือนกับ: mechanically , unconsciously
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยอัตโนมัติ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top