asteroid

แปลว่า


adj ที่มีลักษณะเหมือนดาว
ความหมายเหมือนกับ: starlike
n ดาวเคราะห์น้อย

รูปภาพ


asteroid ดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อย

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top