album

แปลว่า


n ชุดแผ่นเสียง
n แผ่นเสียง
ความหมายเหมือนกับ: record , recording , LP
คำที่เกี่ยวข้อง: จานเสียง
n สมุดเปล่า (สำหรับใส่รูป, แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ)
ความหมายเหมือนกับ: collection
คำที่เกี่ยวข้อง: อัลบั้ม

คำที่มี "album" ในคำ


albumen n ไข่ขาว

albumin n โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ นม เนื้อสัตว์ และเลือดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top