agenda

แปลว่า


n กำหนดการ
ความหมายเหมือนกับ: program , plan , schedule
คำที่เกี่ยวข้อง: ระเบียบวาระ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top