adoption

แปลว่า


n การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
n การเลือกเอา
ความหมายเหมือนกับ: choosing , choice , selection
คำที่เกี่ยวข้อง: การเลือกรับเอามา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top