adoption

แปลว่า


n การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
n การเลือกเอา
ความหมายเหมือนกับ: choosing , choice , selection
คำที่เกี่ยวข้อง: การเลือกรับเอามา