adjustable

แปลว่า


adj ปรับได้
ความหมายเหมือนกับ: adaptable , alterable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่สามารถปรับตัวได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top