actress

แปลว่า


n นักแสดงหญิง
ความหมายเหมือนกับ: female performer
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัวแสดงหญิง , ตัวนำแสดงหญิง , นางละคร , ผู้แสดงหญิง , ศิลปินหญิง

รูปภาพ


actress นักแสดงหญิงนักแสดงหญิง

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top