หมวดคำภาษาอังกฤษ > คลินิกทันตกรรม (dental clinic)

หมวด คลินิกทันตกรรม (dental clinic)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

basin
n
อ่างน้ำ

decayed tooth
n
ฟันผุ

dental chair
n
เก้าอี้ทันตกรรม

dental filling
n
การอุดฟัน

dental floss
n
ไหมขัดฟัน

dentist
n
ทันตแพทย์

extraction forceps
n
คีมถอนฟัน

mouth mirror
n
กระจกส่องฟัน

orthodontics
n
ทันตกรรมจัดฟัน

rubber glove
n
ถุงมือยาง

scalers
n
เครื่องมือขูดหินปูน

tooth extraction
n
การถอนฟันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top