หมวดคำภาษาอังกฤษ > คลินิกทันตกรรม (dental clinic)

หมวด คลินิกทันตกรรม (dental clinic)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป คำศัพท์ ประเภท ความหมาย
basin basin n อ่างน้ำ
decayed tooth decayed tooth n ฟันผุ
dental chair dental chair n เก้าอี้ทันตกรรม
dental filling dental filling n การอุดฟัน
dental floss dental floss n ไหมขัดฟัน
dentist dentist n ทันตแพทย์
extraction forceps extraction forceps n คีมถอนฟัน
mouth mirror mouth mirror n กระจกส่องฟัน
orthodontics orthodontics n ทันตกรรมจัดฟัน
rubber glove rubber glove n ถุงมือยาง
scalers scalers n เครื่องมือขูดหินปูน
tooth extraction tooth extraction n การถอนฟัน


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top