คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฤ" จำนวน 32 คำ


ฤกษ์ n auspicious time
ฤกษ์งามยามดี v reach the auspicious time or moment
ฤกษ์ดี n auspicious time
ฤกษ์บน n period that we can see the moon
ฤกษ์พานาที n propitious time
ฤกษ์ล่าง n a kind of auspicious time
ฤดู n season
ฤดู n period
ฤดูกาล n season
ฤดูทำนา n farming season
ฤดูฝน n rainy season
ฤดูร้อน n summer
ฤดูหนาว n winter
ฤดูแล้ง n dry season
ฤดูใบไม้ผลิ n spring
ฤดูใบไม้ร่วง n autumn
ฤทธา n supernatural power
ฤทธิ์ n supernatural power
ฤทธิ์ n supernatural power
ฤทธิ์ n power
ฤทธิ์ n power
ฤทธิ์ n power
ฤทธิ์เดช n power
ฤทธี n supernatural power
ฤทัย n heart
ฤทัย n heart
ฤษี n hermit
ฤาษีใหญ่ n great hermit
ฤๅ ques what
ฤๅ conj or
ฤๅษี n hermit
ฤๅษีแปลงสาร n an inverted-order cipher


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top