ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weary*, -weary-

weary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weary (adj.) เหนื่อยอ่อน See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย Syn. exhausted, spent, tired
weary (vi.) เบื่อหน่าย See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ
weary (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เหนื่อยหน่าย, ทำให้เหนื่อยใจ, ทำให้อ่อนใจ
weary of (phrv.) หมดความอดทนกับ See also: หมดความสนใจกับ Syn. tire of
weary with (phrv.) ทำให้เหน็ดเหนื่อยกับ See also: ทำให้อ่อนล้า, ทำให้หมดแรงกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
weary(แว'รี) adj. vt. vi. (ทำให้,กลายเป็น) เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย,ไม่พอใจ,รำคาญ,เบื่อหน่าย, See also: wearily adv. weariness n. wearyingly adv., Syn. tire,fatigue,annoy
English-Thai: Nontri Dictionary
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพลียใจ (v.) weary See also: be discouraged, be dejected Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ยใจ, เหนื่อยใจ
กระโหย (v.) be weary See also: be fatigued, be tired, be exhausted, be worn out Syn. โหย, อ่อนแรง, อ่อนเพลีย Ops. แข็งแรง, สดชื่น
ขาลาก (v.) be weary See also: be exhausted, have no energy to walk
ละเหี่ย (v.) feel weary See also: feel tired, feel weak, feel exhausted, languish Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ยใจ
อ่อนระโหย (v.) be weary See also: be exhausted Syn. อ่อนระโหยโรยแรง, อิดโรย, อ่อนโรย
อ่อนระโหยโรยแรง (v.) be weary See also: be exhausted Syn. อิดโรย, อ่อนโรย
อ่อนโรย (v.) be weary See also: be exhausted Syn. อ่อนระโหยโรยแรง, อิดโรย
เมื่อยล้า (v.) be weary See also: be tired, be fatigued, be worn out, be exhausted Syn. เหนื่อย, ล้า, อ่อนล้า
เหนื่อยล้า (v.) be weary See also: be tired, be fatigued, be worn out, be exhausted Syn. เหนื่อย, ล้า, เมื่อยล้า, อ่อนล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, with his weary soldier boys.อากับชายทหารที่เหนื่อยล้าของ เขา
Lockwood has stumbled into the end of a strange story... a story that began 30 years before when an old man returned to Wuthering Heights... weary after a long journey.ล็อกวู้ดเผอิญเจอะ เข้ากับจุดจบของเรื่องแสนประหลาด เรื่องราวที่เริ่มต้น เมื่อสามสิบปีก่อน ยามที่ชายชราเดินทางกลับ สู่เวธเตอริง ไฮตส์
And I grow so weary of the sound of screamsและฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับเสียงร้องแห่งความหวาดกลัวเสียแล้ว
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ"
Go now and rest for you are weary with sorrow and much toil.พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยกับความเศร้าโศก และตรากตรำมามากแล้ว
It's a bath house, where 8 million gods can rest their weary bonesที่นี่คือโรงอาบน้ำ ที่ซึ่งเทพกว่า 8 ล้านองค์ มาพักผ่อน
I was expecting a weary sigh or an eye roll,something.ที่แรกฉันกะว่านายจะถอนหายใจเหนื่อยๆ รึไม่ก็กรอกตาซะอีก
The weary days, the lonely nights, are easy to forget since I am here, and you are here with me.วันอันแสนเหนื่อย ค่ำคืนอันอ้างว้าง ช่างลืมได้ง่ายดาย ตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่ และมีเธออยู่เคียงข้าง
Oh, when he lets me lean my, my weary head on his shoulderโอ้ เมื่อฉันได้พักพิงกายที่อ่อนล้า ลงบนหัวไหล่ของเขา
I'm just a woman, a lonely woman, waitin' on a weary shoreฉันเป็นเพียงผู้หญิง ลำพังคนเดียว ได้แต่เฝ้ามองสายน้ำไหล
I'm weary of waiting. I'm going to grab a taxi.ผมขี้เกียจรอแล้วล่ะครับ ไปขึ้นแท็กซี่ดีกว่า
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์

weary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 厌倦 / 厭倦] dreary; to tired of; to be weary of
疲劳[pí láo, ㄆㄧˊ ㄌㄠˊ, 疲劳 / 疲勞] fatigue; wearily; weariness; weary
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
疲乏[pí fá, ㄆㄧˊ ㄈㄚˊ, 疲乏] tired; weary
[pí, ㄆㄧˊ, 疲] weary
[nié, ㄋㄧㄝˊ, 苶] weary; tired
厌世[yàn shì, ㄧㄢˋ ㄕˋ, 厌世 / 厭世] world-weary; pessimistic

weary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy
物憂げ;懶げ;物うげ[ものうげ, monouge] (adj-na) languorous; weary; listless
疲らす[つからす, tsukarasu] (v5s) (See 疲れる) to tire; to weary; to exhaust; to fatigue
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret)
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret)

weary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted ; fatigued ; drained ; worn out FR: courbatu ; courbaturé ; las ; défait
กะปลกกะเปลี้ย[adj.] (kaplokkaplī) EN: tired ; feeble ; weary ; exhausted FR: fatigué
คระโหย[v.] (khrahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
กระโหย[v.] (krahōi) EN: be weary FR:
กระอิด[adj.] (kra-it) EN: exhausted ; weary FR:
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; dispirited ; sick FR: déprimé ; abattu ; découragé ; las (litt.)
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired FR:
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: dispirited ; weary ; tired FR:
ละเหี่ยใจ[v. exp.] (lahīa jai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired FR:
แหนงหน่าย[v.] (naēng-nāi) EN: be bored ; be weary ; be fed up with FR:
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of FR: être fatigué de ; en avoir assez de
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued FR: être faible
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary ; vulnerable ; decrepit FR: faible ; fragile ; frêle ; vulnérable ; flasque
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary FR:
อ่อนล้า[v.] (ønlā) EN: be exhausted ; be weary FR:
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[v. exp.] (ønplīa phlī) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue FR:
อ่อนระโหย[v. exp.] (øn rahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted FR:
ระโหย[adj.] (rahōi) EN: weary ; worn out ; weakened FR: affaibli
ระทวย[adj.] (rathūay) EN: weary ; discouraged ; bored FR:
ทวย[adj.] (thūay) EN: weary ; discouraged ; bored FR:
ย่ำแย่[v.] (yamyaē) EN: be weary FR:

weary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebensmüde {adj}tired of life; weary of life; world-weary
überdrüssig {adj}weary of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weary
Back to top