ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scandal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scandal*, -scandal-

scandal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scandal (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal (n.) เหตุการณ์อื้อฉาว See also: เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย Syn. disgrace, shame
scandalization (n.) การใส่ร้าย
scandalize (vt.) ทำให้ตกใจ See also: ทำให้อัปยศ Syn. culiminate, slander
scandalizer (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
scandalmonger (n.) ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย Syn. gossip, newsmonger
scandalmongering (n.) การกระจายเรื่องอื้อฉาว
scandalous (adj.) ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง See also: อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalously (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. indecently, shameful
scandalousness (n.) ความน่าอับอาย
English-Thai: HOPE Dictionary
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious
English-Thai: Nontri Dictionary
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อครหา (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน
ข้อติเตียน (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, เสียงครหา
เรื่องฉาวโฉ่ (n.) scandal
เรื่องอื้อฉาว (n.) scandal Syn. เรื่องฉาวโฉ่
เสียงครหา (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, ข้อติเตียน
คาว (adj.) scandal (n) Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน
มัวหมอง (adj.) scandal (n) Syn. เสื่อมเสีย, มลทิน
ฉ่าฉาว (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว
ฉาว (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
ฉาวโฉ่ (adj.) scandalous See also: notorious, rumoured Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
อื้อฉาว (adj.) scandalous See also: notorious Syn. ฉาวโฉ่
เลื่องลือ (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. เกรียวกราว, อื้ออึง, อื้อฉาว
โฉ่ (adj.) scandalous See also: notorious, rumoured Syn. อื้อฉาว, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
อื้อฉาว (v.) be scandalous See also: be notorious Syn. ฉาวโฉ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a murder trial... not some scandal at the sorority house.ไม่ใช่แค่เรื่องอื้อฉาวในสมาคมสตรี
ON THE GROUND FLOOR OF A SCANDAL LIKE CHUCK BASS. I AM A BITCH WHEN I WANNA BE.นอกจากนาย ชัค บาสผู้อื้ฉาว / ชั้นก้อร้ายบ้างบางครั้งบางคราวหนะ
The biggest scandal in the capital, is about to be printed in words!The biggest scandal in the capital, is about to be printed in words!
Unlike the rest of us, sex, lies and scandal never take a vacation.สำหรับพวกเรา เซ็กส์ การโกหก ข่าวฉาว ไม่เคยได้มีวันหยุด
And a scandal bubbling.และเป็นเชมเปญที่แสนจะอื้อฉาว
I mean, a scandal will destroy her.ฉันหมายความว่า ... รองเท้าแตะอาจจะทำลายเธอ
Write up a scandal for me!ช่วยทำให้มันมีเรื่องอื้อฉาวหน่อยสิ ผมขอร้อง
Is--is a scandal still a scandal If you--you can't text about it?เรื่องฉาวยังจะเป็นเรื่องฉาวอยู่ได้ไง ถ้าส่งข้อความไปไม่ได้? โคตรปรัชญาเลยย่ะ
A scandal Would hurt everyone.ดิฉันคิดว่าในฐานะหัวหน้าสมาคมผู้ปกครอง คุณควรจะรับทราบเอาไว้
Wanna hear the sickest scandal ever?อยากจะได้ยิ่นเรื่องอื้อฉาวที่สะอิดสะเอียนตลอดไปเหรอ?
It's a scandal that you, with your bright future, would want to avoid.ข่าวลือที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง เพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ
And another scandal erupts. I promise you,และ เหตุการณ์อื้อฉาวโด่งดัง \ ฉันสัญญากับเธอ

scandal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 恶事传千里 / 惡事傳千里] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, 带丑闻 / 帶醜聞] scandalous
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, 丑事 / 醜事] scandal
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, 丑闻 / 醜聞] scandal
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face

scandal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914)
会計疑惑[かいけいぎわく, kaikeigiwaku] (n) accounting scandal
怪聞[かいぶん, kaibun] (n) strange rumor; strange rumour; scandal
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal
疑獄事件[ぎごくじけん, gigokujiken] (n) bribery scandal (case)
舌禍事件[ぜっかじけん, zekkajiken] (n) scandal (trouble) caused by a slip of the tongue
赤新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized
スキャンダラス[, sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P)
スキャンダル[, sukyandaru] (n) scandal; (P)
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
不祥事[ふしょうじ, fushouji] (n) scandal; deplorable event; (P)
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
収賄事件[しゅうわいじけん, shuuwaijiken] (n) bribery case; bribery scandal; graft case
暴露本[ばくろぼん, bakurobon] (n) tell-all book; revealing book; kiss-and-tell book; scandalous book
汚行[おこう, okou] (n) scandalous conduct
疑獄[ぎごく, gigoku] (n) scandal; graft case; (P)
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable
醜い争い[みにくいあらそい, minikuiarasoi] (n) scandalous dispute
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour

scandal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรณีอื้อฉาว[n. exp.] (karanī eūch) EN: scandal FR: scandale [m]
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūch) EN: corruption scandal FR:
คดีอื้อฉาว[n. exp.] (khadī eūchā) EN: scandal FR:
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap s) EN: corruption scandal FR:
ข่าวอื้อฉาว[n. exp.] (khāo eūchāo) EN: scandal story FR:
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame FR:
เรื่องฉาวโฉ่[n. exp.] (reūang chāo) EN: scandal FR:
เรื่องอื้อฉาว[n. exp.] (reūang eūch) EN: scandal FR: scandale [m]
เรื่องโจษจัน[n. exp.] (reūang jōtj) EN: scandal ; talk of the town FR:
บ่างช่างยุ[n. (loc.)] (bāngchangyu) EN: busybody ; scandalmonger FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
ฉาว[adj.] (chāo) EN: widely known ; widespread ; scandalous FR:
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous ; being talking about FR: scandaleux ; tapageur
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment FR: scandale [m] ; honte [f]
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful FR: scandaleux ; honteux

scandal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spendenaffäre {f}donations scandal
ungeheuerlich {adj} | ungeheuerlicher | am ungeheuerlichstenscandalous | more scandalous | most scandalous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scandal
Back to top