ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rib

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rib*, -rib-

rib ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rib (n.) ซี่โครง
rib (n.) เนื้อติดซี่โครง
rib (n.) โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม
rib (n.) เส้นใบไม้
rib (n.) โครงร่าง See also: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม
rib (vi.) เย้าแหย่ See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น Syn. make fun of, tease
rib (vt.) เย้าแหย่ See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น Syn. make fun of, tease
rib (vt.) จัดให้เป็นโครง See also: ทำโครงเป็นซี่ๆ, ทำเป็นสัน
rib-tickler (sl.) เรื่องตลก See also: สิ่งขำขัน
ribald (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, หยาบโลน Syn. bawdy, indecent, rude Ops. refined, decent
ribald (n.) คนหยาบคาย See also: คนลามก, คนหยาบโลน
ribaldry (n.) ตลกหยาบโลน
riband (n.) คำโบราณของ ribbon
ribbed (adj.) ซึ่งทำเป็นโครง See also: ซึ่งยึดด้วยโครง Syn. ridged
ribbing (n.) ส่วนของโครงเส้นที่ใช้ในการถักไหมพรม
ribbing (n.) การหยอกล้อ See also: การเย้าแหย่ Syn. making fun of, teasing
ribbon (n.) เส้นหรือแถบผ้ายาวที่ใช้ผูกเพื่อประดับตกแต่ง See also: ริบบิ้น
ribbon (n.) แถบผ้าหมึก
ribbon (n.) สายสะพาย See also: แถบเหรียญตรา Syn. decoration
ribbon (vt.) ตกแต่งด้วยริบบิ้น
ribbon (vt.) ฉีกเป็นเส้นยาว See also: ฉีกเป็นสาย
ribcage (n.) โครงกระดูก
riboflavin (n.) วิตะมินบี 2 Syn. vitamin B2, vitamin G
ribonucleic acid (n.) สารใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์สิ่งมีชีวิต (คำย่อ RNA)
English-Thai: HOPE Dictionary
rib(ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
riband(ริบ'เบินดฺ) adj. สายริบบิ้น, Syn. ribband
ribbon(ริบ'เบิน) n. สายริบบิ้น,ริบบิ้น,สายสิ่งทอสาย,สิ่งที่เป็นสาย,สายริ้ว,โบ,ทางยาว,สายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์,แถบเหรียญตรา
riboflavin(ไรโบเฟล'วิน) n. วิตามิน-บี-2, Syn. riboflavine,vitaminB2,
ribonucleic acidมีความสำคัยในการแบ่งเซลล์ในระยะแรก ๆ สาร RNA จะกระจายตัวทั้วไปในเซลล์ไปเกาะตาม Endoplasmic reticulum (ER) หรือกลายเป็น microsome ไปก็ได้
ribosomeประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
English-Thai: Nontri Dictionary
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
ribbon(n) ริบบิ้น,โบ,แถบเหรียญตรา,สายสะพาย,สายบังเหียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ribสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ribbon-cellular radiatorหม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ribosomeไรโบโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ribซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
ribbonริบบอนการสร้างแผ่นโพลีซิลิคอนที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribonucleic acid (RNA)กรดไรโบนิวคลีอิก (อาร์เอ็นเอ), กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง เขียนย่อว่า RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในโพรโทพลาซึม  RNA มี 3 ชนิดคือ t RNA  m RNA และ r RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดูกซี่โครง (n.) rib Syn. ซี่โครง
กระดูกโครงอก (n.) rib Syn. กระดูกซี่โครง
ซี่โครง (n.) rib Syn. กระดูกซี่โครง, กระดูกโครงอก
มือลิง (n.) rib of a boat See also: plank to be attacked to the boat side
ริบบิ้น (n.) ribbon
โบ (n.) ribbon See also: bow
genetic code (abbr.) คำย่อของ ribonucleic acid
grease one´s palm (v.) bribe Syn. put off, buy off, suborn Ops. ติดสินบน
grizzly bear (n.) หมีใหญ่สีน้ำตาลจำพวก Ursus arctos horribilis ในอเมริกา
riband (n.) คำโบราณของ ribbon
RNA (abbr.) คำย่อของ ribonucleic acid Syn. genetic code
กรรมตามทัน (n.) retribution See also: nemesis
กรรมตามสนอง (n.) retribution See also: nemesis Syn. กรรมตามทัน
กรรมวิบาก (n.) retribution Syn. กรรมตามสนอง
ก้อ (n.) name of a hill tribe in the northern Thailand
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
กะเหรี่ยงต้องสู้ (n.) Karen tribe
การจัดส่ง (n.) distribution See also: delivery
การจ่าย (n.) distribution Syn. การปัน, การจ่ายแจก
การจ่ายแจก (n.) distribution Syn. การปัน, การจ่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
It was a terrible jobมันเป็นงานที่แย่มาก
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
Terrible weather, isn't it?อากาศแย่มากเลยจริงไหม?
I have a terrible hangoverฉันเมาค้างอย่างหนัก
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
Please describe what you see!ได้โปรดบรรยายสิ่งที่คุณเห็น
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
Bribe me to keep my mouth shut!ให้สินบนเพื่อปิดปากฉันสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The left arm, head, the shoulders, sternum and portions of the rib cage are intact.เเขนช้าย หัวเเละหัวไหส่ทั้งสองข้าง กระดูกหน้าอกเเละซี่โครงยังอยู่ครบ
Eat two bowls of rib stew. That's good, right?กินสตูซักสองชาม ดีไหม
Hey,hand me those rib cutters,would you?ส่งคีมให้ผมหน่อยได้มั้ย
I'd be like prime rib to those fuckers.ฉันชอบห้องโง่ๆนี่มากกว่าข้างนอกนั่น
The next rib drives into your lungs. The two American girls, where are they?ฉันจะแหกปอดแกถัดไปบอกมาว่าเด็กอเมริกัน2คนอยู่ที่ไหน?
I'm going to shoot Lincoln through the right rib cage, just grazing the lower quadrant of his right lung.แม่จะยิงลิงคอล์น ทะลุผ่านเข้าที่ชายโครงขวา, แค่ให้ถากๆ
I think I will go with the stuffed snapper with the crawfish topping, the blackened rib eye, the red beans and rice, the fried catfish, and... dear, now, would it be possible to get the smothered pork chopsฉันว่าจะเอา ปลากระพงยัดไส้ กุ้งใหญ่นึ่งมะนาว
You'd rather have your rib cage busted than for your gal to have her finger broken.นายมันโง่ที่ยอมเจ็บตัวโดยที่ไม่ยอมให้แฟนนายเจ็บแม้แต่นิ้วก้อย
Also rib cutters, toothed forceps, and a bone saw for the autopsy.แล้วขอมีดตัดซี่โครง คีมถอนฟัน และเลื่อยตัดกระดูก สำหรับชัณสูตรศพด้วย
$20 gift certificate to a rib joint. You didn't have to cook that night.บัตรของขวัญ 20 เหรียญร้านอาหาร
Firing two branzino, one duck, one rib eye rare!กำลังทอดบราซีโน่ 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นเป็ด อีกชิ้นเป็นริบอายไม่สุกมาก
Three, got to be a heavy drinker. Punch the rib to the liver.สาม พวกคอทองแดง ให้ชกเข้าที่ชายโครง

rib ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗口[luó kǒu, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄡˇ, 罗口 / 羅口] rib collar; rib top of socks
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, 匾额 / 匾額] a horizontal inscribed board
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
报应不爽[bào yìng bù shuǎng, ㄅㄠˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 报应不爽 / 報應不爽] appropriate retribution (成语 saw)
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
加勒比国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 加勒比国家联盟 / 加勒比國家聯盟] Association of Caribbean States
非对称式数据用户线[fēi duì chèn shì shù jù yòng hù xiàn, ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 非对称式数据用户线 / 非對稱式數據用戶線] Asymmetrical Digital Subscriber Line; ADSL
[lì, ㄌㄧˋ, 隶 / 隸] attached to; scribe
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, 属性 / 屬性] attribute; property
定语[dìng yǔ, ㄉㄧㄥˋ ㄩˇ, 定语 / 定語] attributive (modifier)
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
脚气病[jiǎo qì bìng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 脚气病 / 腳氣病] beriberi
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, 黑名单 / 黑名單] blacklist; list of proscribed people (books etc)
核糖体[hé táng tǐ, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄊㄧˇ, 核糖体 / 核糖體] ribosome
徇私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, 徇私舞弊] bribery and fraud (成语 saw)
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 纳贿 / 納賄] bribery; to give or accept bribes
[lù, ㄌㄨˋ, 赂 / 賂] bribe; bribery
贿[huì, ㄏㄨㄟˋ, 贿 / 賄] bribe; bribery
贿赂[huì lù, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, 贿赂 / 賄賂] bribe
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
[hé, ㄏㄜˊ, 鞨] buskin; name of a tribe; turban
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
[mù, ㄇㄨˋ, 募] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise
加勒比[Jiā lè bǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ, 加勒比] Caribbean
加勒比海[Jiā lè bǐ Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ, 加勒比海] Caribbean Sea
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, 捐款者] donor; benefactor; contributor (to charity)
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
投稿[tóu gǎo, ㄊㄡˊ ㄍㄠˇ, 投稿] contribute
缴纳[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, 缴纳 / 繳納] contribute
[fù, ㄈㄨˋ, 赙 / 賻] contribute to funeral expenses
[jù, ㄐㄩˋ, 醵] contribute to a feast
功劳[gōng láo, ㄍㄨㄥ ㄌㄠˊ, 功劳 / 功勞] contribution; meritorious; credit
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 贡献者 / 貢獻者] contributor; benefactor
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, 贪赃枉法 / 貪贓枉法] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law
军事法庭[jūn shì fǎ tíng, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, 军事法庭 / 軍事法庭] court-martial; military tribunal

rib ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴム編み[ゴムあみ, gomu ami] (n) rib stitch; ribbing (in knitting)
スペアリブ[, supearibu] (n) spare rib
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting)
リブボールト[, ribubo-ruto] (n) rib vault
三枚肉[さんまいにく, sanmainiku] (n) (See 肋肉・ばらにく) boned rib (esp. of pork)
経畝織;経畝織り;竪畝織;たてうね織[たてうねおり, tateuneori] (n) warp rib weave (cloth)
肋肉;バラ肉;ばら肉[ばらにく(肋肉;ばら肉);バラにく(バラ肉), baraniku ( roku niku ; bara niku ); bara niku ( bara niku )] (n) boned rib (esp. of pork)
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL
アーカイブ属性[アーカイブぞくせい, a-kaibu zokusei] (n) {comp} archive attribute
アウトドアリビング[, autodoaribingu] (n) out-door living
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes
アグラベイト;アグリベイト[, agurabeito ; aguribeito] (vs) aggravate
アグリビジネス[, aguribijinesu] (n) agribusiness
アグリビジネスマン[, aguribijinesuman] (n) agribusinessman
アトリビュート[, atoribyu-to] (n) attribute
アドリブ[, adoribu] (n,adj-no) ad lib (lat
アフロカリビアン[, afurokaribian] (n,adj-no) Afro-Caribbean
アリバイ[, aribai] (n) alibi; (P)
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
アンサブスクライブ[, ansabusukuraibu] (n) {comp} unsubscribe
あんちょこ[, anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram)
アンファンテリブル[, anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre
イエローテイルリーフフィッシュ[, iero-teiruri-fufisshu] (n) yellowtail reeffish (Chromis enchrysura); Caribbean chromis
イベントドリブン[, ibentodoribun] (n) {comp} event driven
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
ウーマンリブ[, u-manribu] (n) (abbr) women's liberation
エクスカリバー[, ekusukariba-] (n) Excalibur
エクスルブリス;エクスリブリス[, ekusuruburisu ; ekusuriburisu] (n) ex libris (lat
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day
オールドリベラリスト[, o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] gaussian distribution
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs)
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber
サブスクライブ[さぶすくらいぶ, sabusukuraibu] subscribe
ジーリブシー[じーりぶしー, ji-ribushi-] glibc
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes
ファイル属性[ファイルぞくせい, fairu zokusei] file attributes
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
プリベータ[ぷりべーた, puribe-ta] pre-beta
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video
リブート[りぶーと, ribu-to] reboot (vs)
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge
リボンケーブル[りぼんけーぶる, ribonke-buru] ribbon cable
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.)
二項分布[にこうぶんぷ, nikoubunpu] binomial distribution
任意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution
分布[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base
分散データ処理[ぶんさんデータしょり, bunsan de-ta shori] distributed data processing, DDP (abbr.)
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution
分散型[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration)
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
分散型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute

rib ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โครง[n.] (khīkhrōng) EN: rib FR: côte [f]
กระดูกซี่โครง[n. exp.] (kradūk sīkh) EN: rib FR: côte [f]
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat FR:
สัพยอก[v.] (sapphayøk) EN: banter ; chaff ; josh ; kid ; rag ; razz ; rib FR: taquiner ; cajoler
สีข้าง[n.] (sīkhāng) EN: flank ; side ; rib FR: flanc [m]
ซี่โครง[n.] (sīkhrōng) EN: rib FR: côte [f] ; côtelette [f]
ซี่โครงเดาะ[n. exp.] (sīkhrōng dǿ) EN: cracked rib FR:
ซี่โครงลอย[n. exp.] (sīkhrōng lø) EN: floating rib FR: côte flottante [f]
ซี่โครงหมู[n. exp.] (sīkhrōng mū) EN: pork rib ; spare ribs FR: côte de porc [f]
ต้มแซ่บ[n. exp.] (tom saēp) EN: spicy soup with pork rib FR:
ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน[n. exp.] (tom saēp kr) EN: spicy soup with pork ribs ; spicy pork rib soup ; Thai pork ribs spicy soup FR:
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib FR: taquiner ; faire marcher
อามิสสินจ้าง[n. exp.] (āmit sinjān) EN: bribe FR:
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers FR: pouvoirs et attributions [mpl]
อร่อยอย่างยิ่ง[adj.] (arøi yāng y) EN: FR: terriblement bon
อาศิรพจน์ ; อาศิรพาท ; อาศิรวจนะ ; อาศิรวาท[n.] (asīraphot ;) EN: encomium ; panegyric ; tribute ; blessing FR:
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อัฒจันทร์ = อรรธจันทร์[n.] (atthajan) EN: grandstand ; stand ; semicircular base for steps FR: tribune [f]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalī) EN: distribute evenly FR:
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoen) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend FR:
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal FR: bancs de la magistrature [mpl]
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlay) EN: the five attributes of a beautiful woman FR:
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life FR:
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon FR: ruban rouge [m]
โบว์ดำ[n. exp.] (bō dam) EN: black ribbon FR: ruban noir [m]
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit a contribution ; solicit for charity ; invite participation in a merit-making FR:
บอกรับ[v.] (bøkrap) EN: subscribe (to) FR: s'abonner
บอกรับหนังสือ[v. exp.] (bøkrap nang) EN: subscribe (to) FR: s'abonner ; abonner
บอกรับเป็นสมาชิก[v. exp.] (bøkrap pen ) EN: subscribe FR:

rib ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rippenstück {n} [cook.]piece of rib
Rippenspeer {m,n} [cook.]spareribs; cured rib of pork
aasig {adj}horrible; disgusting
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio
Auslieferungsgebiet {n}area of distribution
asymmetrische Verteilung {f}asymmetrical distribution
Attribut {n} | Attribute
Attributaktualisierung {f}attribute update
Attributbyte {n}attribute byte
Attributenprüfung {f}attribute gage
Attributkennzeichen {n}attribute identifier
Attributmodifikation {f}attribute modification
Attributverwendung {f}attribute use
Attributzeichen {n}attribute sign
attributive Prüfung {f}inspection by attributes
Bernoulli-Verteilung {f} [math.]Bernoulli distribution
Binomialverteilung {f} [math.]binominal distribution
Johannisbeere {f}; Ribisel
Tribüne {f}; nichtüberdachte Zuschauertribüne
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Kohlefarbband {n}carbon ribbon
Karibenbläßhuhn {n} [ornith.]Caribbean Coot
Weißbauchelaenie {f} [ornith.]Caribbean Elaenia
Dominikanerschwalbe {f} [ornith.]Caribbean Martin
Zentrierrippen {pl}centring ribs
Vertriebsweg {m}channel of distribution
Chi-Quadrat-Verteilung {f} [math.]chi-square distribution
Kaltwassernetz {n}chilled water distribution net
Kühltheke {f}chilled distribution depot
Deckungsbeitrag {m}contribution margin; profit margin
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion
Spickzettel {m} [ugs.]crib [coll.]
Krippentod {m}; plötzlicher Kindstod [med.]crib death; cot death
Abschreiber {m}cribber
Dampfverteilung {f}steam distribution
Dampflanze {f}steam distributor
Beschreiber {m}describer
Unbeschreiblichkeit {f}indescribability
Unbeschreiblichkeiten {pl}indescribableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rib
Back to top