ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resort*, -resort-

resort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resort (n.) สถานที่พักตากอากาศ See also: สถานที่พักผ่อน, รีสอร์ต Syn. spot, tourist centre
resort (n.) แหล่งพึ่งพิง Syn. source of help
resort (n.) การหันไปพึ่ง See also: การหันไปอาศัย, การหันไปใช้ Syn. recourse
resort (n.) สถานที่ที่ไปบ่อย Syn. haunt, hangout
resort (vt.) หันไปพึ่ง See also: หันไปอาศัย, หันไปใช้ Syn. turn to, utilze
resort (vt.) ชอบไป See also: แห่กันไป Syn. frequent, haunt
resort to (phrv.) ชอบไปแวะ See also: แวะ Syn. repair to
resort to (phrv.) ใช้มาตรการ/วิธีเพื่อให้ได้มา Syn. recur to
English-Thai: HOPE Dictionary
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย,พึ่ง,ใช้,ใช้วิธี,ใช้มาตรการ,ไป,มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,ที่มีชื่อเสียง,การไปอยู่เสมอ,การอาศัย,การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง,สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ,ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go,use,employ
English-Thai: Nontri Dictionary
resort(vt) ใช้วิธี,พึ่ง,อาศัย,พึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resortสถานพักตากอากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resort architectureสถาปัตยกรรมสถานตากอากาศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานที่ตากอากาศ (n.) resort
เมืองชายทะเล (n.) resort town Syn. เมืองพักผ่อน
เมืองตากอากาศ (n.) resort town Syn. เมืองพักผ่อน, เมืองชายทะเล
เมืองพักผ่อน (n.) resort town Syn. เมืองชายทะเล
ที่พึ่งสุดท้าย (n.) last resort Ops. ที่พึ่งแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
But in recent days a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community.เเต่ในช่วงหลังนี่... เมฆได้เข้าบดบังเเหส่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี่
I think of Casitas Madres as a health resort for expectant mothers.ฉันว่าคาซิต้า มาเดรเป็นรีสอร์ทสำหรับคุณแม่ตั้งท้อง
I made up my mind to resort to more extreme measures.ผมตัดสินใจใช้วิธีอื่น
What we have here is the most magnificent golf resort on the face of God's good earth, and I am building' it right here in Savannah.มันจะเป็นสนามกอล์ฟ ที่เยี่ยมที่สุดในโลก... ...ที่ผมจะสร้างให้ซาวันน่าห์ของเรา
It's not as though you got a choice, Adele. Your Krewe Island golf resort is dead and gone.คุณไม่มีทางเลือก อเดล กอล์ฟรีสอร์ทตายสนิท
With money people gonna spend once they know that this is the premier resort in the South.ด้วยเงินที่คนจะมาใช้ในรีสอร์ท เมื่อพวกเขารู้ว่ามันดีแค่ไหน
You can invite your family to the hwang-shil resort and spend your vacation there.เธอจะเชิญครอบครัวของเธอไปที่hwang-shil รีสอร์ต และใช้เวลาพักผ่อนแถวนั้นได้
This is Ready-Travel Resort Services.โทรจาก ท่องเที่ยวทันใจ รีสอร์ท เซอร์วิส
So many parents just resort to dressing up as clowns.พ่อแม่มากมาย ก็แค่แต่งตัวมาเหมือนตัวตลก
You know, stuff so beyond my world, like-- like who the up-and-comers are on the London art scene, or-- or what the political machinations in Darfur are all about, or which Bali Resort is considered the most romantic in the world.อย่างเช่นกระแสของโลกปัจจุบันนี้ ใครกำลังเป็นศิลปินดาวรุ่งของวงการศิลปะที่ลอนดอน หรือว่าเรื่องเกมการเมืองในดาร์เฟอร์
Maybe the rosewood resort on little dix, huh?ไปพักที่รีสอร์ท โรสวูด ที่อ่าวลิตเติ้ลดิคซ์มั้ย (อยู่ในอังกฤษ)

resort ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke
娱乐场[yú lè chǎng, ㄩˊ ㄌㄜˋ ㄔㄤˇ, 娱乐场 / 娛樂場] resort

resort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインターリゾート[, uinta-rizo-to] (n) winter resort
シーサイドリゾート[, shi-saidorizo-to] (n) seaside resort
仕方なく;仕方無く[しかたなく, shikatanaku] (adv) helplessly; reluctantly; as a last resort
寄る辺[よるべ, yorube] (n) place to go; person to turn to or depend on; one's resort
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
窮策[きゅうさく, kyuusaku] (n) desperate measure; expedient of last resort
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P)
伝家[でんか, denka] (n) heirloom; trump card; last resort; family tradition
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card
浴客[よっきゃく;よっかく, yokkyaku ; yokkaku] (n) bather; (hot springs resort) guest
湯女[ゆな, yuna] (n) (1) women who assist bathers at hot-springs resorts; (2) (arch) bathhouse prostitute
腕力沙汰[わんりょくざた, wanryokuzata] (n) resorting (coming) to fisticuffs; coming to blows
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks

resort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
โคจร[n.] (khōjøn) EN: suitable place ; resort for alms FR:
เมืองชายทะเล[n. exp.] (meūang chāi) EN: resort town FR: ville côtière [f] ; station balnéaire [f]
เมืองพักตากอากาศ[n. exp.] (meūang phak) EN: tourist resort FR:
รีสอร์ท [n.] (rīsøt) EN: resort FR: centre de vacances [m] ; station [f]
รีสอร์ท [n.] (rīsøt) EN: motel ; resort FR: motel [m]
โรงแรมเพื่อการพักผ่อน[n. exp.] (rōngraēm ph) EN: resort ; resort hotel FR:
สกีรีสอร์ท[n. exp.] (sakī rīsøt) EN: ski resort FR: station de ski [f]
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device FR: ressources [fpl]
สถานตากอากาศชายทะเล[n. exp.] (sathāntāk ā) EN: seaside resort ; beach resort FR: station balnéaire [f] ; complexe balnéaire [m]
สถานที่ตากอากาศ[n. exp.] (sathānthī t) EN: resort FR:
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
โดยอาศัย[X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to FR: à l'aide de ; à force de
โคจรคาม[n.] (khøjarakhām) EN: [a village where a monk goes for alms or obtains his food] ; alms-resort village FR:
ปกครองประเทศโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึก[v. exp.] (pokkhrøng p) EN: rule the country by resorting to martial law FR:

resort ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badeort {m}bathing resort; swimming resort
Urlaubsort {m}holiday resort
Sommerfrische {f}summer resort
Sommerurlaubsort {m}summer resort
Kurort {m}spa; health resort; sanitarium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resort
Back to top