ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-resort-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resort, *resort*,

-resort- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
But in recent days a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community.เเต่ในช่วงหลังนี่... เมฆได้เข้าบดบังเเหส่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี่
I think of Casitas Madres as a health resort for expectant mothers.ฉันว่าคาซิต้า มาเดรเป็นรีสอร์ทสำหรับคุณแม่ตั้งท้อง
I made up my mind to resort to more extreme measures.ผมตัดสินใจใช้วิธีอื่น
What we have here is the most magnificent golf resort on the face of God's good earth, and I am building' it right here in Savannah.มันจะเป็นสนามกอล์ฟ ที่เยี่ยมที่สุดในโลก... ...ที่ผมจะสร้างให้ซาวันน่าห์ของเรา
It's not as though you got a choice, Adele. Your Krewe Island golf resort is dead and gone.คุณไม่มีทางเลือก อเดล กอล์ฟรีสอร์ทตายสนิท
With money people gonna spend once they know that this is the premier resort in the South.ด้วยเงินที่คนจะมาใช้ในรีสอร์ท เมื่อพวกเขารู้ว่ามันดีแค่ไหน
You can invite your family to the hwang-shil resort and spend your vacation there.เธอจะเชิญครอบครัวของเธอไปที่hwang-shil รีสอร์ต และใช้เวลาพักผ่อนแถวนั้นได้
This is Ready-Travel Resort Services.โทรจาก ท่องเที่ยวทันใจ รีสอร์ท เซอร์วิส
So many parents just resort to dressing up as clowns.พ่อแม่มากมาย ก็แค่แต่งตัวมาเหมือนตัวตลก
You know, stuff so beyond my world, like-- like who the up-and-comers are on the London art scene, or-- or what the political machinations in Darfur are all about, or which Bali Resort is considered the most romantic in the world.อย่างเช่นกระแสของโลกปัจจุบันนี้ ใครกำลังเป็นศิลปินดาวรุ่งของวงการศิลปะที่ลอนดอน หรือว่าเรื่องเกมการเมืองในดาร์เฟอร์
Maybe the rosewood resort on little dix, huh?ไปพักที่รีสอร์ท โรสวูด ที่อ่าวลิตเติ้ลดิคซ์มั้ย (อยู่ในอังกฤษ)

-resort- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインターリゾート[, uinta-rizo-to] (n) winter resort
シーサイドリゾート[, shi-saidorizo-to] (n) seaside resort
仕方なく;仕方無く[しかたなく, shikatanaku] (adv) helplessly; reluctantly; as a last resort
寄る辺[よるべ, yorube] (n) place to go; person to turn to or depend on; one's resort
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
窮策[きゅうさく, kyuusaku] (n) desperate measure; expedient of last resort
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P)

-resort- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
โคจร[n.] (khōjøn) EN: suitable place ; resort for alms FR:
เมืองชายทะเล[n. exp.] (meūang chāi) EN: resort town FR: ville côtière [f] ; station balnéaire [f]
เมืองพักตากอากาศ[n. exp.] (meūang phak) EN: tourist resort FR:
รีสอร์ท [n.] (rīsøt) EN: resort FR: centre de vacances [m] ; station [f]
รีสอร์ท [n.] (rīsøt) EN: motel ; resort FR: motel [m]
โรงแรมเพื่อการพักผ่อน[n. exp.] (rōngraēm ph) EN: resort ; resort hotel FR:
สกีรีสอร์ท[n. exp.] (sakī rīsøt) EN: ski resort FR: station de ski [f]
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device FR: ressources [fpl]
สถานตากอากาศชายทะเล[n. exp.] (sathāntāk ā) EN: seaside resort ; beach resort FR: station balnéaire [f] ; complexe balnéaire [m]
สถานที่ตากอากาศ[n. exp.] (sathānthī t) EN: resort FR:
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays FR: prendre des vacances ; partir en villégiature

-resort- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badeort {m}bathing resort; swimming resort
Urlaubsort {m}holiday resort
Sommerfrische {f}summer resort
Sommerurlaubsort {m}summer resort

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -resort-
Back to top