ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hangout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hangout*, -hangout-

hangout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hangout (n.) ที่ที่คนๆ หนึ่งชอบไปเป็นประจำ (คำสแลง) Syn. haunt, purlieu
English-Thai: HOPE Dictionary
hangoutn. ที่ที่คน ๆ หนึ่งชอบไปดก, Syn. resort
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The lobby bar downstairs is a known hangout for working girls.ลอบบี้บาร์ที่ชั้นล่าง เป็นแหล่งแฮงค์เอาท์ ของสาวๆพวกนี้
How about buying something for once? ! This ain't a hangout!แล้วทำไมไม่หัดซื้ออะไรซะมั่งล่ะ ที่นี่ไม่ใช่ห้องนั่งเล่นนะเฟ้ย
To a gangster hangout?ไปแหล่งซ่องสุมอันธพาลงั้นรึ?
But this park is a local drug hangout, and drug cartels like to cut heads off.แต่สวนสาธารณะนี้ พวกขายยาชอบมามั่วสุม แล้วพวกนั้น ก็ชอบตัดหัว
Did you check all his usual hangouts?แกเคยไปที่ๆแดวุง อาจจะไปมั้ย
Actually, boys, I heard that this was a Dalton Academy hangout, and I come in a spirit of fellowship.ที่จริงแล้ว หนุ่มๆ ฉันรู้มาว่า ที่นี่คือที่พักผ่อนของเด็ก รร. Dalton
Love how she picked a mob hangout.ชอบวิธีที่เธอเลือกนัดร้านที่ พวกมาเฟียชอบสุมหัวกัน
No, no, it's a gateway hangout.ไม่ ไม่ มันเป็นประตูไปสู่ความเหลวไหล
Your new aliases, hangouts, where you stored your car..."นามแฝงของนาย,สถานที่โปรด นายเก็บรถไว้ที่ไหน.."
Homicide at a Colombian hangout.เกิดเหตุฆาตรกรรมที่คลับของพวกโคลัมเบีย
Ican'thangout rightnow,ฉันออกไปตอนนี้ไม่ได้
It's not your usual hangout, last I remember.ปกติไม่ออกมาดื่มแบบนี้นี่ เท่าที่ผมจำได้

hangout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き溜まり(P);吹き溜り[ふきだまり, fukidamari] (n) (1) drift of snow or leaves; (2) hangout for drifters; (P)
巣窟[そうくつ, soukutsu] (n) den; haunt; hangout; home

hangout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดงผู้ร้าย[n. exp.] (dong phūrāi) EN: gangsters' hangout FR:

hangout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bude {f}hangout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hangout
Back to top