ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

referee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *referee*, -referee-

referee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
referee (n.) ผู้ตัดสิน (มวย, ฟุตบอล) See also: ผู้ชี้ขาด Syn. arbitrator, umpire
referee (vi.) ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน Syn. arbitrate, umpire
English-Thai: HOPE Dictionary
referee(เรฟ'เฟอรี) n. ผู้ตัดสิน (มวย,ฟุตบอล) ,คนกลาง,ผู้ชี้ขาด vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน, Syn. arbiter,judge,umpire
English-Thai: Nontri Dictionary
referee(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,กรรมการตัดสิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
referee๑. ทนายความที่ศาลตั้ง๒. กรรมการผู้ตัดสิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมการ (n.) referee See also: judge, umpire Syn. ผู้ตัดสิน, ผู้ชี้ขาด
ผู้ตัดสิน (n.) referee See also: judge, umpire Syn. ผู้ชี้ขาด
ref (abbr.) กรรมการ (คำย่อของ referee)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน
Only a soccer referee in baseball field can cross something like that.มีแต่กรรมการฟุตบอลในสนามเบสบอลที่สามารถข้ามทางม้าลายนั้นได้
You look like referee Moreno from World cup.คุณดูคล้ายผู้ตัดสิน Moreno ในฟุตบอลโลกเลย
He gave the referee nowhere to go. Vicente was really clipped down.ทำให้กรรมการไม่มีทางเลือกอื่น บิเซนเต้ก็ยังนอนอยู่
The referee had no option, he had to go.กรรมการไม่มีทางเลือก ก็เลยต้องให้ใบแดงไป
The referee gives a penalty!กรรมการ ชี้ให้เป็นจุดโทษครับ
Today's referee is Colin Hawke from New Zealand.ผู้ตัดสินในวันนี้ได้แก่ คอลลิน ฮอว์ค จากประเทศนิวซีแลนด์
It is worth mentioning that the Chinese referee inside panel of judgesนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีและหน้าตาของชาวจีน
# Jigga I be Spik'd out # # I could trip a referee #จนกว่าฉันจะพูดออก ขอสัญจรแบบคนกลาง
What we mean by "no three knockdown rule"... is basically whatever the referee sees fit for competition.นักมวยไม่สามารถบันทึกได้ โดยระฆัง สิ่งที่เราหมายถึง "ไม่สามล้มลง กฎ" เป็นพื้นสิ่งที่ผู้ตัดสิน
The referee has already stopped the fight! Mamma mia!กรรมกรยุติการชกแล้วครับ ให้ตายสิ
Referee has given the foul.ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวล์

referee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, 裁判] judgment; act as referee; referee; umpire; judge
裁判员[cái pàn yuán, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ ㄩㄢˊ, 裁判员 / 裁判員] referee

referee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving
差違え[さしちがえ, sashichigae] (n) overruling referee's decision of bout outcome (sumo)
明け荷;明荷[あけに, akeni] (n) luggage trunk for sumo wrestlers and referees; wicker basket for sumo wrestler's belt, apron, etc.
行司溜;行司溜り[ぎょうじだまり, gyoujidamari] (n) sumo referee's waiting place
軍配通り[ぐんばいどおり, gunbaidoori] (n) confirmation the referee's decision of the bout outcome (sumo)

referee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān ch) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator FR:
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān ta) EN: umpire ; referee ; judge FR: juge [m] ; arbitre principal [m]
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant referee FR: arbitre assistant [m]
ผู้ตัดสิน[n.] (phūtatsin) EN: referee ; judge ; umpire FR: arbitre [m] ; juge [m]
ผู้ตัดสินนานาชาติ[n. exp.] (phūtatsin n) EN: international referee ; international juru FR: arbitre international [m]
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
วิชาโปรด[n. exp.] (wichā prōt) EN: FR: matière préférée [f] ; sujet favori [m] ; domaine de prédilection [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า referee
Back to top