ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ready

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ready*, -ready-

ready ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ready (adj.) เตรียมพร้อม See also: พร้อม Syn. prepared
ready (adj.) พร้อมใช้ See also: ใช้ได้ทันที, เสร็จ Syn. available
ready (adj.) เต็มใจ Syn. eager, willing
ready (adj.) รวดเร็ว See also: ทันที, ฉับพลัน Syn. alert, prompt, quick
ready (adj.) ง่าย See also: คล่อง, สะดวก Syn. handy
ready (adj.) ฉลาด See also: เฉียบแหลม Syn. clever, intelligent, keen
ready (vt.) เตรียมพร้อม See also: ทำให้พร้อม Syn. make ready
ready (n.) เงินสด See also: ี่
ready (n.) ท่าเตรียมยิง
ready (n.) สภาพเตรียมพร้อม
ready (int.) คำบอกให้ผู้แข่งเตรียมพร้อมเริ่มแข่งขัน
ready-made (adj.) สำเร็จรูป See also: ทำเสร็จแล้ว, ทำไว้ล่วงหน้า
ready-mix (adj.) ซึ่งผสมแล้วและพร้อมนำไปใช้
ready-to-use (adj.) พร้อมใช้ได้ทันที
ready-to-wear (adj.) ซึ่งเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป Syn. ready-made
English-Thai: HOPE Dictionary
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
ready-made(-'เมด) adj. สำเร็จรูป,ทำไว้ล่วงหน้า,ทำเสร็จแล้ว,ตัดเสร็จแล้ว n. สิ่งที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว,เครื่องสำเร็จรูป,เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ready-mix(เรด'ดีมิคซฺ) n. ผลิตภัณฑ์ที่พอผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้,ผลิตภัณฑ์ที่ผสมไว้ให้เสร็จแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
ready(adj) พร้อมแล้ว,แล้ว,ทันที,รวดเร็ว,คล่อง,ง่ายดาย
READY-ready-made(adj) สำเร็จรูป,ทำไว้เสร็จแล้ว,ทำไว้ล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ready madeวัสดุสำเร็จรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ready mixed concrete industryอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
เสื้อสำเร็จรูป (n.) ready-made dress See also: ready-to-wear dress, off-the-peg dress
สำเร็จรูป (adj.) readymade See also: prefabricated, instant
good and something (idm.) อย่างมาก (something คือคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนการใช้ไปตามปริบท เช่น ready, tired)
พร้อม (v.) be ready See also: be prepared, be finished, be complete Syn. เสร็จ, เรียบร้อย
เตรียมพร้อม (v.) be ready See also: get ready, be in order, be on the alert
แล้ว (adv.) already
แล้ว (adv.) already
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you ready to go for a ride?คุณพร้อมที่จะไปขับขี่กันหรือยัง
I'm getting ready for dinnerฉันกำลังพร้อมแล้วสำหรับอาหารค่ำ
Are you ready to begin?คุณพร้อมที่จะเริ่มหรือยัง
You are ready to lead themคุณพร้อมที่จะนำพวกเขาแล้ว
Are we ready to order?พวกเราพร้อมจะสั่งหรือยัง?
I'm not ready for debateฉันไม่พร้อมสำหรับการโต้วาที
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
I really like you but I'm not ready to settle downฉันชอบคุณจริงๆ นะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลัก
I'm finally ready to get to know you betterในที่สุดฉันก็พร้อมที่จะรู้จักคุณมากขึ้น
Get ready for a new dayเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันใหม่
Ready to have a good time?พร้อมจะสนุกกันหรือยัง
I told you alreadyฉันบอกกับคุณแล้ว
I've already been thereฉันไปที่นั่นมาแล้ว
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
We know that alreadyเราทราบเรื่องนั้นแล้ว
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
I already have a deal with himฉันได้ตกลงกับเขาไว้แล้ว
I had already done itฉันทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
I prefer eating something ready-madeฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า
I've already had a bit, thank youฉันทานไปนิดหนึ่งแล้ว ขอบคุณ
I've already heard the newsฉันได้ยินข่าวนั่นแล้ว
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
She said he told her straight out that he already had a girlfriendเธอกล่าวว่าเขาบอกกับเธอตรงๆ ว่าเขามีแฟนแล้ว
I'm tired of my life alreadyฉันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแล้ว
I've already washed my hands of all thisฉันล้างมือ(ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป)จากเรื่องเหล่านี้แล้ว
You're already causing too much troubleเธอทำให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วล่ะ
I already caused enough troubles for everyoneฉันได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนมากพอแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว
Entering the station is our Phooey, ready to greet his guest.สถานีรถไฟ สวะๆนี้ พร้อมที่จะต้อนรับแขก
Are we ready to start?เราพร้อมแล้วเริ่มเลยไหม
For the number of lessons you've had, you ought to be ready for Wimbledon.เรียนหนักขนาดนี้ ฉันว่าเธอพร้อมจะไปแข่งวิมเบิลดันเเล้วล่ะ
I was ready to show it to you every day.ฉันพร้อมจะพาคุณชมได้ทุกวัน
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน
Well, keep out of my way until the pitch is ready to play.จนกว่าสนามพร้อมที่จะเล่น ปีเตอร์น่านปี่
I get you all clean, fit, ready for fighting and what do you do?ฉันจะได้รับทุกท่านสะอาดพอดี พร้อมสำหรับการต่อสู้และทำ ในสิ่งที่คุณจะทำอย่างไร
Present and ready for your inspection, sir.ปัจจุบันและพร้อมสำหรับการ ตรวจสอบของคุณครับ
Well, my friend, are you ready to do me this service?Well, my friend, are you ready to do me this service?

ready ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
冷水[lěng shuǐ, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, 冷水] cold water; unboiled water; fig. not yet ready (of plans)
能伸能屈[néng shēn néng qū, ㄋㄥˊ ㄕㄣ ㄋㄥˊ ㄑㄩ, 能伸能屈] flexible; ready to give and take
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, 危如累卵] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state
筹备[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, 筹备 / 籌備] preparations; to get ready for sth
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, 大义灭亲 / 大義滅親] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it
现成[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, 现成 / 現成] ready made
能上能下[néng shàng néng xià, ㄋㄥˊ ㄕㄤˋ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, 能上能下] ready to take any job, high or low
替角[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, 替角] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor)
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
已经[yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ, 已经 / 已經] already
已经进行[yǐ jīng jìn xíng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 已经进行 / 已經進行] already underway; already in progress
[cǎn, ㄘㄢˇ, 憯] already; sorrowful
[jì, ㄐㄧˋ, 既] already; since; both... (and...)
早就[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, 早就] already at an earlier time
业已[yè yǐ, ㄧㄝˋ ㄧˇ, 业已 / 業已] already
业经[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, 业经 / 業經] already
妥当[tuǒ dàng, ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, 妥当 / 妥當] appropriate; proper; ready
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 备料 / 備料] get the materials ready; prepare feed (for livestock)
[yuàn, ㄩㄢˋ, 愿 / 願] hope; wish; desire; ready; willing
[céng, ㄘㄥˊ, 曾] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause)
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, 曾经 / 曾經] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause)
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, 成药 / 成藥] patent medicine; medicine already made up
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, 整治] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready
就绪[jiù xù, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ, 就绪 / 就緒] ready; in order
成衣[chéng yī, ㄔㄥˊ ㄧ, 成衣] ready-made clothes
概测法[gài cè fǎ, ㄍㄞˋ ㄘㄜˋ ㄈㄚˇ, 概测法 / 概測法] rough-and-ready method; rule of thumb
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, 定当 / 定當] settled; ready; finished
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
既得[jì dé, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, 既得] vested in; already obtained; vesting

ready ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
べそをかく[, besowokaku] (exp,v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears
一言居士[いちげんこじ;いちごんこじ, ichigenkoji ; ichigonkoji] (n) person who is ready to comment on every subject; ready critic
巧遅拙速[こうちせっそく, kouchisessoku] (n) better being rough and ready than slow and elaborate; better being brisk and sharp than slow and prudent
快諾[かいだく, kaidaku] (n,vs) ready consent
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp,vs-s) to resolve; to ready (oneself)
手元流動性[てもとりゅうどうせい, temotoryuudousei] (n) liquidity on hand; ready liquidity cash plus marketable securities
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
現金[げんきん, genkin] (adj-na,n) cash; ready money; mercenary; self-interested; (P)
蒸ける[ふける, fukeru] (v1,vi) to become ready to eat (as a result of steaming)
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P)
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P)
兼ね兼ね;予予;予々[かねがね, kanegane] (adv) often; lately; already
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
出来上がり[できあがり, dekiagari] (n) finish; completion; ready; made for; cut out; (P)
出来合う[できあう, dekiau] (v5u,vi) to be ready-made; to become intimate with
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut
売約済み[ばいやくすみ, baiyakusumi] (n) Sold (typically a sign on something that has already been sold)
宜しければ[よろしければ, yoroshikereba] (exp) (uk) if you please; if you don't mind; when you're ready; if you want; if that's alright with you
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time
拙速[せっそく, sessoku] (adj-na,n) hasty; rough and ready; (P)
持ち点[もちてん, mochiten] (n) points (already) allotted to one; points (already) gained (in earlier rounds)
揃える[そろえる, soroeru] (v1,vt) (1) to collect; to gather; to get together; to complete (a collection); (2) to arrange; to put in order; to prepare; to get ready; (3) to make uniform; to make even; to match; (P)
既に(P);已に(oK)[すでに(P);すんでに, sudeni (P); sundeni] (adv) (uk) already; too late; (P)
既刊[きかん, kikan] (adj-no,n) (See 未刊) already published
既得[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired
既習[きしゅう, kishuu] (n,vs) already learned
既製[きせい, kisei] (n,adj-no) ready-made; off the shelf; (P)
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf
準備完了ログ記録[じゅんびかんりょうろぐきろく, junbikanryourogukiroku] log-ready record
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป English: ready
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready

ready ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารมื้อสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān meū sa) EN: ready meal ; complete meals FR:
อาหารเสร็จแล้ว[n. exp.] (āhān set la) EN: the food is ready FR: le repas est prêt
ฮึดฮัด[adj.] (heut-hat) EN: resentful ; disgruntled ; ready to fight FR: en colère
จะเสร็จ[v. exp.] (ja set) EN: be ready FR: être prêt
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; make arrangements ; get things ready ; get ready FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จวนเสร็จ[X] (jūan set) EN: almost ready ; just about finished FR:
กำลังกิน[adj.] (kamlangkin) EN: ready to be eaten FR:
เกือบเสร็จ[X] (keūap set) EN: just about ready FR:
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; be ready to ; expect ; lie in wait FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
คนธรรพ์[n.] (khonthan) EN: being ready to take a new existence FR:
คั่ว[v.] (khūa) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand ; be ready to pounce FR:
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
ใกล้สำเร็จแล้ว[X] (klai samret) EN: nearly complete ; almost ready FR: presque achevé
กล้าตาย[adj.] (klā tāi) EN: death-defying ; ready to die FR:
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: speak without restraint ; have a ready tongue ; speak without thinking FR:
ปากตะกร้อ[adj.] (pāktakrø) EN: ripe ; ready to be picked FR: mûr ; à point
ปฏิภาณกวี[n.] (patiphānkaw) EN: improviser ; ready poet ; impromptu poet ; ready poet FR: improvisateur [m]
พรักพร้อม[adj.] (phrakphrøm) EN: assembled ; ready ; prepared FR:
พร้ำ[adj.] (phram) EN: ready FR:
พร้อม[v.] (phrøm) EN: be ready ; be prepared ; be finished ; be complete FR: être prêt
พร้อม[adj.] (phrøm) EN: ready ; prepared ; all set ; finished ; fully completed FR: fin prêt ; terminé ; préparé
พร้อมแล้ว[adj.] (phrøm laēo) EN: ready ; all set FR: c'est prêt
พร้อมรับประทาน[X] (phrøm rappr) EN: ready to eat FR: prêt à consommer
พร้อมเสมอ[v. exp.] (phrøm samoē) EN: be ever ready FR:
พร้อมที่จะ[adj.] (phrøm thī j) EN: ready to ; prepared to ; happy to FR: prêt à ; prêt pour
ปรุงสำเร็จ[adj.] (prung samre) EN: instant ; ready to eat FR: prêt-à-manger ; prêt à l'emploi
สำเร็จรูป[adj.] (samretrūp) EN: readymade ; ready-made ; prefabricated ; instant ; processed ; premixed ; finished ; ready to serve FR: prêt à ; tout prêt ; tout fait ; instantané ; préfabriqué ; prêt à l'emploi ; préassemblé
เสร็จ[adj.] (set) EN: finished ; completed ; done ; over ; ready FR: fini ; prêt ; terminé ; achevé ; accompli
เสร็จแล้ว[adj.] (set laēo) EN: finished ; done ; already over ; completed ; ready ; mission accomplished ; Geronimo! FR: terminé ; c'est fait ; c'est prêt ; c'est fini ; c'est terminé ; C'est prêt !
เสื้อผ้าสำเร็จรูป [n. exp.] (seūa phā sa) EN: ready-to-wear ; readymade clothes ; ready made clothes FR: prêt-à-porter [m]
ท้องแก่[adj.] (thøngkaē) EN: far advanced pregnancy ; about ready to give birth ; far gone in pregnancy FR: sur le point d'accoucher ; grossesse avancée
ติดตลาด[v.] (tittalāt) EN: be established in the market ; sell well ; catch on in the market ; find a ready market ; be popular ; be fashionable FR: être bien établi sur le marché
ตระเตรียม[v.] (tratrīem) EN: prepare ; make ready FR: préparer ; apprêter
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange ; gear toward FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
เตรียมการ[v.] (trīem kān) EN: prepare ; get ready ; organize ; arrange FR: préparer ; arranger ; prendre des mesures ; prendre des dispositions ; goupiller (fam.)
เตรียมพร้อม[v.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert FR: se tenir prêt ; se préparer ; être en alerte
เตรียมพร้อม[adj.] (trīemphrøm) EN: ready for action ; in a state of preparedness ; on alert ; on standby FR: en alerte ; en stand-by (anglic.)
เตรียมตัว[u] (trīemtūa) EN: prepare oneself ; get ready ; prepare FR: se préparer ; s'apprêter ; se mettre en état
ยิ้มเก่ง[v. exp.] (yim keng) EN: have a ready smile FR:
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]

ready ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
Bereitsignal {n} des DatenendgerätsDTR : Data Terminal Ready
fertig; bereit; parat (für; zu) {adj} | fertig seinready (for) | to be ready
gefechtsbereit {adj}ready for action; ready for combat
reisefertig {adj}ready to leave; ready to go
schon; bereits {adv} | schon um 6 Uhralready | already 6 o'clock
Vorbereitungszeit {f}preparation time; make-ready time; takedown time
Rechentabellen {pl}ready reckoner
Schlagfertigkeit {f}ready wit
anschlussfertig {adj}ready for connection
bettreif {adj}ready for bed
dienstbereit {adj}ready to be of service
druckfertig {adj}ready for press
einsatzbereit {adj}ready for action
fahrbereit {adj}ready to start
gebrauchsfertig {adv}ready for use
kampfbereit {adj}ready for battle
schussbereit {adj}ready to fire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ready
Back to top