ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prize*, -prize-

prize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prize (vt.) ตีราคาสูง See also: ประเมินค่าสูง Syn. value, esteem
prize (n.) รางวัล Syn. reward, award, honor
prize (n.) ของมีค่า See also: ของชั้นยอด
prize (n.) ที่ได้รับรางวัล
prize (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ชั้นยอด, ดีพอที่จะได้รับรางวัล
prize (n.) การจับกุม
prize (n.) สิ่งของที่ยึดได้ See also: ทรัพย์สินที่ยึดได้
prize above (phrv.) ประเมินค่าสูงกว่า
prize money (n.) เงินรางวัล
prize ring (n.) เวทีมวย Syn. gymnasium, arena
prize ring (n.) การแข่งขันชกมวยอาชีพ
prize winner (n.) ผู้ชนะ Syn. victor, winner
prize-giving (n.) พิธีมอบรางวัล
prized (adj.) อันเป็นที่รัก See also: เป็นที่รัก Syn. cherished, inestimable
prizefight (n.) การแข่งขันชกมวยอาชีพ
prizefighter (n.) นักชกมวยอาชีพ
prizefighting (n.) การแข่งขันชกมวยอาชีพ
prizer (n.) ผู้แข่งขันเอารางวัล
prizewinner (n.) ผู้ชนะรางวัล Syn. champion
prizewinning (adj.) ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม Syn. excellent, very good, well
English-Thai: HOPE Dictionary
prize(ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง, Syn. reward,award
prize courtn. ศาลทรัพย์เชลย
prize crewn. ลูกเรือที่นำส่งเรือเชลย (เรือข้าศึก)
prize fellown. บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษา
prize fellowshipn. ทุนการศึกษา
prize fightn. การแข่งขันชกมวยเพื่อเอารางวัล เงินหรืออื่น ๆ ,การแข่งขันชกมวยอาชีพ.
prize ringn. เวทีมวย,การซ้อมชกมวย
prizer(ไพร'เซอะ) n. ผู้แข่งขันเอารางวัล
English-Thai: Nontri Dictionary
prize(n) รางวัล,ทรัพย์เชลย,ชะแลง,ลาภลอย,การแข่งขัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prize contests in advertisingการแข่งขันชิงรางวัลในงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิงรางวัล (v.) compete for the prize or reward
ชิงโชค (v.) compete for the prize or reward Syn. ชิงรางวัล
ถูกหวย (v.) win the prize in lottery See also: win a lottery prize Syn. ถูกเบอร์
ถูกเบอร์ (v.) win the prize in lottery See also: win a lottery prize
ของรางวัล (n.) prize See also: trophy, award, tip, reward Syn. ของขวัญ
รางวัล (n.) prize See also: award, trophy, reward, accolade
คว้ารางวัล (v.) snatch the prize See also: grab the prize
รางวัลพูลิตเซอร์ (n.) Pulitzer prize
รางวัลโนเบล (n.) Nobel prize
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She won first prize in the lotteryเธอถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด
It's my prize for being a great national hero.{\cHFFFFFF}มันเป็นรางวัลสำหรับการเป็นของฉัน เป็นวีรบุรุษของชาติที่ดี
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง
Our prize is awaited in Berlin.รางวัลของเรากำลังรอเราอยู่ที่เบอร์ลิน.
When I got a prize for that recitationเมื่อไรผมจะได้รับรางวัลจากการออกเสียง
Terence Mann is a Pulitzer Prize winner.เทอเรนซ์ แมนน์ชนะรางวัลนักเขียนดีเด่น
I am not a prize to be won!ข้าไม่ใช่สินค้าที่ต้องชนะนะ
A fine prize for any prince to marry.รางวัลอย่างงามสำหรับเจ้าชายที่แต่งงาน
You aren't just some prize to be won.เธอไม่ของขายที่จะต้องชนะ
He won a prize for dancing?ชนะการแข่งเต้นรำหรือเปล่า
There was Jones the Bottle and Jones the Prize Cabbage which described his hobby and his personality.มีโจนส์ คนติดเหล้า และโจนส์ กะหล่ำเหรียญทอง ซึ่งบอกถึงงานอดิเรก
One Nobel Prize winner noted, his words:หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตคำพูดของเขา:

prize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖得主[jiǎng dé zhǔ, ㄐㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, 奖得主 / 獎得主] recipient of an award; prize winner
奖品[jiǎng pǐn, ㄐㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ, 奖品 / 獎品] award; prize
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
奖状[jiǎng zhuàng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ, 奖状 / 獎狀] certificate (of prize, degree, diploma etc)
一等奖[yī děng jiǎng, ㄧ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄤˇ, 一等奖 / 一等獎] first prize
葛莱美奖[Gě lái měi jiǎng, ㄍㄜˇ ㄌㄞˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄤˇ, 葛莱美奖 / 葛萊美獎] Grammy Award (prize for music recording)
百花奖[bǎi huā jiǎng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, 百花奖 / 百花獎] Hundred flowers film prize, awarded since 1962
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, 居里夫人 / 居裡夫人] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911
诺贝尔[Nuò bèi ěr, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ, 诺贝尔 / 諾貝爾] Nobel (prize)
诺贝尔和平奖[Nuò bèi ěr hé píng jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, 诺贝尔和平奖 / 諾貝爾和平獎] Nobel peace prize
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, 诺贝尔奖 / 諾貝爾獎] Nobel prize
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, 樱花 / 櫻花] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, 奖 / 獎] prize; award; encouragement
获奖[huò jiǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄤˇ, 获奖 / 獲獎] prize-winning
锦标[jǐn biāo, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ, 锦标 / 錦標] prize; trophy; title
受赏[shòu shǎng, ㄕㄡˋ ㄕㄤˇ, 受赏 / 受賞] to receive a prize
奖赏[jiǎng shǎng, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄤˇ, 奖赏 / 獎賞] reward; prize; an award
奖牌[jiǎng pái, ㄐㄧㄤˇ ㄆㄞˊ, 奖牌 / 獎牌] trophy (prize)

prize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラフォード賞[クラフォードしょう, kurafo-do shou] (n) Crafoord Prize
テンプルトン賞[テンプルトンしょう, tenpuruton shou] (n) Templeton Prize
ノーベル化学賞[ノーベルかがくしょう, no-beru kagakushou] (n) Nobel Prize in Chemistry
ノーベル平和賞[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature
ノーベル物理学賞[ノーベルぶつりがくしょう, no-beru butsurigakushou] (n) Nobel Prize in Physics
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine
ノーベル経済学賞[ノーベルけいざいがくしょう, no-beru keizaigakushou] (n) Nobel Prize in Economics
ブービー[, bu-bi-] (n) (abbr) booby prize
プライズマネー[, puraizumane-] (n) prize money
優勝者[ゆうしょうしゃ, yuushousha] (n) prize winner; pennant winner; victor
創意工夫功労者賞[そういくふうこうろうしゃしょう, souikufuukouroushashou] (n) Prize for Creativity
創意工夫育成功労学校賞[そういくふういくせいこうろうがっこうしょう, souikufuuikuseikourougakkoushou] (n) Prize to Schools for Nurturing Creativity
努力賞[どりょくしょう, doryokushou] (n) prize awarded for a person's effort
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families))
懸賞金[けんしょうきん, kenshoukin] (n) prize money; reward
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P)
残念賞[ざんねんしょう, zannenshou] (n) consolation or booby prize
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] (n) reward or prize for perfect attendance
若手科学者賞[わかてかがくしゃしょう, wakatekagakushashou] (n) The Young Scientists' Prize
賞金王[しょうきんおう, shoukin'ou] (n) earned prize money king
重賞[じゅうしょう;ちょうしょう, juushou ; choushou] (n) (1) (See 重賞レース) large prize (e.g. in horse racing); (2) generous reward
カップ[, kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P)
ご褒美[ごほうび, gohoubi] (n) (See 褒美) reward; prize; (P)
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] (n) Nobel prize; (P)
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner
ブルーリボン[, buru-ribon] (n) Blue Ribbon (Prize)
一等賞;1等賞[いっとうしょう, ittoushou] (n) first place prize; blue ribbon
中てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery
受賞[じゅしょう, jushou] (n,vs) (See 授賞) winning (a prize); (P)
大当たり(P);大当り[おおあたり, ooatari] (n,vs,adj-no) big hit; big prize; bumper crop; striking it rich; right on the mark; bonanza; bull's eye; bullseye; (P)
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc.
当せん者;当籤者[とうせんしゃ, tousensha] (n) prizewinner
当選[とうせん, tousen] (n,vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P)
懸賞[けんしょう, kenshou] (n) offering prizes; winning; reward; (P)
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r,v1,vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise
拳闘[けんとう, kentou] (n) prizefighting; boxing
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
貴ぶ(P);尊ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b,vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
授賞[じゅしょう, jushou] Thai: ได้รับรางวัล English: awarding a prize (vs)

prize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะเลิศ[v.] (chanaloēt) EN: win championship ; win first prize FR: être champion ; gagner le championnat ; remporter la victoire
ชิงโชค[v. exp.] (ching chōk) EN: compete for a prize ; compete for a reward FR:
ชิงรางวัล[v. exp.] (ching rāngw) EN: compete for a prize ; compete for a reward FR:
ได้รางวัล[v. exp.] (dāi rāngwan) EN: win a prize FR: obtenir une récompense
ได้รับรางวัล[v. exp.] (dāi rap rān) EN: be rewarded ; get a prize FR: être récompensé ; obtenir une récompense ; recevoir un prix
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give a reward ; give a prize ; offer a reward FR: récompenser
ของรางวัล[n. exp.] (khøng rāngw) EN: prize FR:
คว้ารางวัล[v. exp.] (khwā rāngwa) EN: snatch the prize FR:
งัด[v.] (ngat) EN: pry up ; pull out ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize FR: faire levier ; forcer
รางวัล[n.] (rāngwan) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip FR: prix [m] ; récompense [f]
รางวัลโนเบล[n. prop.] (Rāngwan Nōb) EN: Nobel prize FR: prix Nobel [m]
รางวัลพริตซ์เกอร์[n. prop.] (Rāngwan Phr) EN: Pritzker Prize FR:
รางวัลพูลิตเซอร์[n. prop.] (Rāngwan Phū) EN: Pulitzer prize FR:
รางวัลเหรียญเงิน[n. exp.] (rāngwan rīe) EN: silver medal ; silver prize FR:
รางวัลเหรียญทอง[n. exp.] (rāngwan rīe) EN: gold medal ; gold prize FR:
รับรางวัล[n. exp.] (rap rāng wa) EN: receive a prize FR: recevoir un prix ; être récompensé
ตกรางวัล[v.] (tokrāngwan) EN: give a prize (to) ; give a reward (to) ; offer a reward FR: récompenser
เวทีมวย[n. exp.] (wēthī mūay) EN: boxing ring ; prize ring FR: ring de boxe [m]
คู่บ้านคู่เมือง[n.] (khūbānkhūme) EN: national treasure ; national heritage ; national prized possessions ; national icon ; symbol of the nation ; national institution ; palladium FR:
นักมวย[n.] (nakmūay) EN: boxer ; pugilist ; fighter ; prizefighter FR: boxeur [m] ; pugiliste [m] (litt.)
นักมวยอาชีพ[n. exp.] (nakmūay āch) EN: professional boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur professionnel [m]
นักมวยสมัครเล่น[n. exp.] (nakmūay sam) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter FR: boxeur amateur [m]

prize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trostpreis {m}consolation prize
Friedensnobelpreis {m}Nobel Peace Prize
Literaturpreis {m}literary prize
Nobelpreis {m}Nobel Prize
Preisvergleich {m}comparison of prizes
Preisverleihung {f}presentation of prizes; prize-giving
Gewinnerliste {f}prize list
Preisfrage {f}prize question
Preisträger {m}prize winner; laureate
Prämierung {f}awarding of a prize; award ceremony; prize-giving ceremony

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prize
Back to top