ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pretentious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pretentious*, -pretentious-

pretentious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pretentious (adj.) ที่พยายามทำให้ดูว่าตนเองสำคัญ See also: เก๊ก, ซึ่งโอ้อวด Syn. gaudy, ostentatious
pretentiously (adv.) อย่างคุยโม้โอ้อวด Syn. boastfully, conceitedly Ops. humbly, modestly
English-Thai: HOPE Dictionary
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious
English-Thai: Nontri Dictionary
pretentious(adj) โอ้อวด,ที่อวดอ้าง,ที่อ้างสิทธิ์,ซึ่งทำท่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวดฉลาด (adj.) pretentious See also: boastful Syn. อวดรู้ Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดฉลาด (adj.) pretentious Syn. อวดเก่ง, อวดภูมิ Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดรู้ (adj.) pretentious Syn. อวดฉลาด, อวดเก่ง, อวดภูมิ Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดเก่ง (adj.) pretentious See also: boastful Syn. อวดรู้, อวดฉลาด Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดฉลาด (v.) be pretentious See also: be showy Syn. อวดรู้
อวดภูมิ (v.) be pretentious See also: be showy Syn. อวดฉลาด, อวดรู้
เก๊กหน้า (v.) be pretentious See also: be ostentatious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's a small town girl... and he's a pretentious European-- the worst kind.เธอเป็นหญิงสาวที่เมืองเล็ก ๆ ... และเขาก็เก๊ก European- - ชนิดที่เลวร้ายที่สุด
The dorky ingenues and the pretentious princes.ดอกี้ ผู้ฉลาด และเจ้าชายผู้อวดเก่ง
Did you just see a blond guy with a pretentious accent?เมื่อกี้คุณเห็นผู้ชายผมทองที่มีสำเนียงพูดแปลกๆมั้ย
Well, pretentious much? Should everyone just have a mysterious name like Juno?เหมือนอวดๆอยู่นา ใครจะมีชื่อดูเก๋ไก๋แบบจูโน่หล่ะ?
You pretentious Ivy League piece of shit.แกคิดอะไรอยู่ มันยุติธรรมกับเธองั้นเหรอ?
For Christ's sake. How fricking pretentious is that?ให้ตายเถอะ ไอ้เวรนี่ดัดจริตสุดๆ
In this house, we do not eat pretentious cheeses. We eat honest American peanut butter.ในบ้านนี้เราไม่กินชีสราคาฟุ่มเฟือยแบบนั้นนะจ๊ะ
Along with my hoodie and my fuck-you flip-flops, you pretentious douchebag!เสื้อแจ็คเกตฉัน แล้วก็กระโปรงนายไง
No pretentious euro waiter listing specials that I can't understand?ไม่ต้องชูคอฟังเด็กเสิร์ฟพล่ามเรื่องอาหาร ที่ผมฟังไม่รู้เรื่องงั้นหรอ?
Still using that pretentious old-school razor, Danny?ยังใช้มีดโกนหนวดแบบโบราณอยู่เหรอ แดนนี่?
That's like throwing gasoline on a pretentious fire.อย่างนั้นมันเหมือน ราดน้ำมันบนกองไฟ
Probably because that was the most pretentious name they can come out withนั่นคงเป็นชื่อที่คิดว่าดีที่สุดแล้วละมั้ง

pretentious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are
空心老大[kōng xīn lǎo dà, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 空心老大] pretentious and vacuous person
质樸[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质樸 / 質樸] simple and unadorned; downright; unpretentious; plain; unaffected

pretentious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement
門戸を張る[もんこをはる, monkowoharu] (exp,v5r) to keep a fine house; to put up a front; to make the front of the house nice (and be pretentious about it)
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P)
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P)
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
見栄を張る;見栄をはる;見えをはる;見えを張る[みえをはる, miewoharu] (exp,v5r) to be pretentious; to put on airs

pretentious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวสูง[adj.] (hūasūng) EN: pretentious ; high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious FR: prétentieux ; arrogant
แก่วัด[adj.] (kaēwat) EN: pretentious FR: prétentieux
เก๊ก[v.] (kek) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up FR:
อวดเก่ง[adj.] (ūat keng) EN: pretentious ; boastful FR: vantard ; fanfaron
อวดภูมิ[v. exp.] (ūat phūm) EN: be pretentious FR:
อวดรู้[adj.] (ūatrū) EN: pretentious FR: pédant ; cuistre
เก๊กหน้า[v.] (keknā) EN: be pretentious; be ostentatious FR: être prétentieux

pretentious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspruchsvoll {adj} | anspruchsvoller | am anspruchsvollstenpretentious | more pretentious | most pretentious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pretentious
Back to top