ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plentifully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plentifully*, -plentifully-

plentifully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plentifully (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างเหลือเฟือ Syn. abundantly, bounteously, plenteously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดก (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์
ดก (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์
ดกดื่น (adv.) plentifully Syn. มากมาย, ดาษดื่น, กลาดเกลื่อน, มากหลาย Ops. บางตา
ดาษดื่น (adv.) plentifully Syn. มากมาย, กลาดเกลื่อน, มากหลาย Ops. บางตา
ดาษดื่น (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. เนืองนอง, มากมาย, มากหลาย เกลื่อนกลาด
ดื่นดาษ (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. ดาษดื่น, เนืองนอง, มากมาย, มากหลาย เกลื่อนกลาด
นองเนือง (adv.) plentifully See also: continuously, copiousness, plenitude, abundantly, copiously Syn. เนืองนอง
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, ดก Ops. ขาดแคลน
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
บานเบะ (adv.) plentifully See also: a lot Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบอะ, บานเบอะ
มากมาย (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม Ops. เล็กน้อย
มากหลาย เกลื่อนกลาด (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. ดาษดื่น, เนืองนอง, มากมาย
อุดมสมบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์ Ops. ขาดแคลน
อุดมสมบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly, amply, profusely Syn. มากมาย
เนืองนอง (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. ดาษดื่น, มากมาย, มากหลาย เกลื่อนกลาด
เนืองนอง (adv.) plentifully See also: continuously, copiousness, plenitude, abundantly, copiously
เบะ (adv.) plentifully See also: a lot Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบอะ, บานเบะ, บานเบอะ

plentifully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might

plentifully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่นดาษ[adv.] (deūndāt) EN: in profusion ; plenty of ; full of ; plentifully FR:
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly FR: abondamment
ดกดื่น[adv.] (dokdeūn) EN: plenty (of) ; plentifully FR:
กล่น[adv.] (klon) EN: scattered about ; all over the place ; plentifully FR:
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty ; considerably ; more than enough FR: beaucoup ; énormément ; plein
นองเนือง[adv.] (nøng-neūang) EN: plentifully FR:
ท่วมท้น[adv.] (thūamthon) EN: abundantly ; plentifully FR:
อุดมสมบูรณ์[adv.] (udom sombūn) EN: plentifully ; abundantly FR:
แยะ[adv.] (yae) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of) ; abundantly ; plentifully ; numerously ; amply FR: plein (de) ; des tas (de)
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously FR: abondamment
อย่างอุดมสมบูรณ์[adv.] (yāng udomso) EN: plentifully ; galore FR: abondamment
เยอะแยะ[adv.] (yoeyae) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of FR: beaucoup ; plein ; des tas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plentifully
Back to top